20 Mart 2015

0

Emre LÜLE
“İçiçe Plastik Duvar Heykelleri” Sergisi
“Poli-plastisizm Poly-plasticism”
20 Mart/March – 1 Nisan/April 2015

Açılış: 20 Mart Cuma Saat:18.00-20.00
Opening: Friday, March 20, Time: 18.00-20.00
Plexiglass ve ahşapı kendine mahsus yöntemler ile sanat eserine dönüştüren Emre Lüle’nin ilk kişisel sergisi ile 20 Mart – 1Nisan 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut A salonunda sanat izleyicisi ile buluşuyor.
Sanatlar eleştirmeni Sezer Aykan’ın Emre Lüle’nin eserleri ile ilgili yapmış olduğu yorum şöyledir:
Emre Lüle’nin yapıtlarını son olarak TÜYAP 2014, İstanbul’da gördüm ve inceledim. Bu fuarda daha çok resme, sonra heykele, ve bunların yanında fotoğraf ve video yapıtlarına yer verilmişti; tek-tük “yerleştirme (installation)” düzenlenmişti; ama, yüzlercesi arasında, Lüle’nin eserlerine benzeyen herhangibir sanat eseri yoktu. Emre Lüle, tuval olarak plastik kullanıyordu. Bilindiği gibi, bir “polimer” olan plastiğin birçok çeşidi bulunuyor; ticarette, bunlara, Plexiglass, Vitroflex, Acrylite, Oroglass, Lucite gibi isimler verilmiş, ve daha çok, endüstriyel ürünler üretilmesinde kullanılıyorlar; saydam, mat, opak olanları var. Emre Lüle, saydam türde “Polimetil Akrilat”, “Poli-karbonat”, “Polimetil Metakrilat(PMMA)” kullandığını söylüyor. Bu malzemeleri, çeşitli tekniklerle şekillendiriyor, akrilik boyayla (yağlı boya da geçerli) çeşitli tekniklerle boyuyor, yüzlerce ve büyük boyutlar için binlerce parçanın renk, biçim, ve derinlik değerlendirerek sentezini yapıyor; bunları, tercihen kurutulmuş kavak ağacından seçtiği bir arkalık üstüne, gizlenmiş ya da görünür vidalar ve saydam ve çok güçlü endüstriyel zamklarla çok dayanıklı bir şekilde tespit ediyor. Bu eserleri, resim gibi, duvarda sergiliyor; ama, fiziki olarak üç boyutlu olduklarından, ben, bunlara “duvar heykelleri” demek gerektiğini düşünüyorum. “Janr” açısından, peyzajlar, portreler, natürmortlar, figüratif görüntüler yaratmış; tüm bunlarda, çeşitli sanat ekollerinin uygulandığını görüyoruz: Fovizm, Abstrak Ekspresyonizm, İmresyonizm, Dada, Sürrealizm gibi. Plastiğin özellikleri nedeniyle, Emre Lüle’ nin eserleri, her yönde yansıyan, kırılan, ve abzorbe edilen bir ışık banyosu yaşıyor ve yaşatıyor. Şekiller, renkler, girinti-ve-çıkıntılar, ışık-ve-karanlık ve bunların tonları, çok kompleks bir “yazboz bilmecesi(jigsaw puzzle)” gibi, izleyeni oyalıyor, onları kendi içine çekiyor, ve onlara çok farklı ve zevkli bir sanatsal deneyim yaşatıyor. Emre Lüle’nin, sadece kendine mahsus bu sanatının sanat dünyasına yeni bir “ekol” katacağına inandığım için, bu ekole bir isim bulmaya çalıştım. Sanat tarihinde, yeni sanat akımlarını algılayanlar, genelde, sanat eleştirmenleri ve sanat dergileri editörleri: Fransız sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles, “Fauvism” ve “Cubism” isimlerinin yaratıcısı; Louis Leroy, “İmpressionism’i” ileri sürmüş; İngiliz sanat eleştirmeni Roger Fry, “Postimpressionism” ekolünü adlandırmış; Amerikan sanat eleştirmeni Harold Rosenberg, ressam Jackson Pollock’un sanatının “Action Painting” olarak anılmasını ileri sürmüş; Alfred Barr, V. Kandinsky’nin sanatını, “Abstract Expressionism” ekol adıyla sanat tarihine kaydettirmiş. Ben de bir Türk sanat eleştirmeni olarak, değerli bir Türk sanatçısı olan Emre Lüle’nin kendisine mahsus, bu güçlü ve değişik sanat anlayışının, bir ekol özelliklerine sahip olması nedeniyle, “Poli-plastisizm (Poly-plasticism)” olarak anılmasını ileri sürüyorum. Buradaki “plastik” sözcüğü hem plastik maddesinin hem de “plastik sanatların (resim, heykel)” yerini tutuyor. Dolayısıyla, bu yapıtlara da “Poly-plastic artwork” denmeli; Türkçesi: “İçiçe plastik sanat eseri (yapıtı)” ya da “İçiçe plastik duvar heykeli” olmalı.
Emre Lüle’nin tasarladığı ve geliştirdiği bu sanat ekolünün hem Türkiye’de hem de yabancı ülkelerde benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını diliyorum. Emre Lüleyi kutluyor, ve sanatseverleri, bu yeni sanat ekolünü izlemeye, anlamaya, ve anlatmaya davet ediyorum.
Sezer AYKAN,

Galeri Soyut
Yıldızevler Mah. R. Tagore Cad Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 82 / A – B Çankaya – 06550 / ANKARA
Tel: (+90312) 438 8670 Faks: (+90312) 438 86 72 E- Posta: galerisoyut@gmail.com
Web: www.galerisoyut.com.tr

Comments are closed.