“Kral ve Kraliçeler’den Don Kişot’lara” sergisi

0

ÖZDEMİR ALTAN
Kral ve Kraliçeler’den Don Kişot’lara…
Bozlu Art Project, Nişantaşı
22 Ekim – 6 Aralık 2015

Bozlu Art Project Nişantaşı, 22 Ekim – 6 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de soyut sanatın önde gelen isimlerinden Özdemir Altan’ın “Kral ve Kraliçeler’den Don Kişot’lara” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bozlu Art Project Nişantaşı, Türkiye’de soyut sanatın önde gelen isimlerinden Özdemir Altan’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Özlem İnay Erten’in yaptığı sergide, Özdemir Altan’ın 1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği “Krallar ve Kraliçeler” serisinden, 1970’li yıllardaki “Gerçekçi Dönem”ine, 1980’li yıllarda ürettiği kavramsal sorgulamalar içeren üç boyutlu işlerinden, kolajlara ve 1990’lı yıllarda başlayıp günümüze kadar devam ettirdiği Soyağaçları’ndan, son dönem çalışmalarını içeren Don Kişot serisine kadar uzanan farklı dönemlerinden örneklerin yer alacağı geniş bir seçkiye yer verilecek. Sanatçının bu tarihler arasındaki ara dönemlerinin ve kolektif çalışmalarının da izlenebileceği sergi, Altan’ın uzun sanat yaşamında giderek daha da netleşen sanatsal görüşlerinin özeti niteliğinde.

“…Sanat referans verir, etki kaçınılmazdır, yöntem değil sonuç önemlidir…

…Sanat birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların bir araya gelmesiyle oluşur…

…Sanata zorla anlam yüklenemez. Onun kendi anlamını kendisinin bulmasına izin verilmelidir…”

gibi motto niteliğindeki sözleriyle sanata dair görüşlerini yineleyen ve çalışmalarını uzun yıllardır bu doğrultuda devam ettiren sanatçının, yetmiş yıla yaklaşan sanat yaşamındaki önemli köşe taşlarını yansıtmayı amaçlayan sergi, her değişimin ve başlanan yeni serinin bir sanatçı için kendi içinde barındırdığı “risk” unsurundan hareketle, Altan’ın uzun yıllardır devam ettirdiği coşkulu arayışları gözler önüne sermek istiyor.

22 Ekim – 6 Aralık tarihleri arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda izlenebilecek sergide, sanatseverler Özdemir Altan ile yapılacak sanatçı konuşmasına da katılabilecekler.

Özdemir Altan

1931 yılında doğdu. İstanbul’da yaşıyor. 1956 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi) Resim Bölümü, Zeki Faik İzer atölyesini bitirdi. 1963-1965 yılları arasında Paris Bienalleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliğe katıldı, çok sayıda kişisel sergi açtı. Yazar ve konferansçı olarak yaygın bir isim yaptı. Altan, Modern, Avangard düşünce, Pop Art ve özellikle Postmodern sanatın Türkiye’deki ilk uygulayıcılarındandır.

Sanatçı kendine özgü kurgu dünyasıyla Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlamıştır. Kendi kuşağı ve kendi kuşağından sonraki sanatçılara olan etkisini “Sanatçı referans verir, etki kaçınılmazdır; yöntem değil, sonuç önemlidir.” sözleriyle açıklayan sanatçı, yapıtlarında değişik doku, strüktür eleman, malzeme, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan bir sanat anlayışını benimsemiştir. 1988’den bu yana giderek daha da netleşen bir düşünce ile sanatsal espasın birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluştuğunu uç noktada kanıtlamak amacıyla “rastlantısal buluşma” yöntemini geliştirmiştir.

Kırk yıla yaklaşan eğitimcilik kariyerinde uzun yıllar boyunca irdelediği ve derslerinde temel öğreti unsuru olarak ele aldığı “espas”ın önce bütün sanat tarihi boyunca kullanılış biçimine açıklık getirip “…Sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluşur…” şeklinde bir sonuca vararak, bunu 1970 yılındaki doçentlik deneme dersinde “Resim Sanatında Mekan” başlıklı manifesto niteliğindeki konferansta sunmuş ve ilerleyen yıllarda sanatsal çalışmalarını bu yönde geliştirmiştir.

Bilgi için:
contact@bozluartproject.com +90 212 232 7 232

Comments are closed.