47. YIL BÜYÜK SERGİSİ

0

47TH YEAR EXHIBITION

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)
United Painters and Sculptors Association

10 – 19 Nisan 2017
Açılış Tarihi ve Saati: 10 Nisan 2017 – 18.30
10 – 19 April 2017
Opening Date and Time: 10 April 2017 – 6.30 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Tüm Sergi Salonları
Contemporary Arts Center – All Exhibition Halls

Derneğimizin süregelen etkinliklerine bir yenisini daha eklemenin heyecanı içindeyiz. Ülkemizde plastik sanatlara önemli katkılarda bulunan
ve eserleriyle bu sanatın günümüze taşınmasında, yaygınlaşmasında büyük rol oynayan sanatçılarımızın çabalarıyla kurulan, 47 yıldır da
varlığını sürdüren derneğimizin, geleceğe kalıcı bir eser daha bırakmak adına düzenlediği bu sergiyle karşınızdayız.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin Türkiye’de plastik sanatların gelişmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar uzun bir süredir
aralıksız devam etmektedir. Bu süre, genç cumhuriyetimizin yaşıyla kıyaslandığında belki kısa gibi gelebilir. Ancak, kurulduğumuz dönemde
başkentte herhangi bir sanat galerisinin olmaması ve diğer olanaksızlıklar da göz önüne alındığında, Cumhuriyetin, Batılı ülkelere kıyasla kısa tarihi geçmişe sahip sanat faaliyetlerinin içinde derneğimizin faaliyetlerinin yeri yadsınamaz. Avrupa kültüründe sanata olan ilgi, verilen değer,
uzun yıllardır artarak sürekliliğini devam ettirmiş ve kent müzeleri ile taçlandırılmıştır. Buna karşın bizim gibi geri bıraktırılmış ülkelerde hâkim
olan sanat anlayışı, hükümetlerin sanat politikalarına da yansımış ve nihayetinde günümüzde hepimizin gözlemlediği üzere en zor süreçlerden
birinden daha geçmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu tür sanatsal etkinlikleri düzenlemeye
çaba gösterirken herhangi bir devlet desteği ya da motivasyonu ile karşılaşmadığımızı da söylemeden geçemeyeceğim. Burada bazı yerel
yönetimlerin, sergilerimize mekân sağlamak, organizasyona yardımcı olmak gibi verdikleri desteğe dikkati çekmek boynumuzun borcudur.
Bu bağlamda, her daim sanatın ve sanatçının yanında duran Çankaya Belediyesinin ayrı bir yeri bulunmakta. Destekleri sayesinde Ankara’da
kısa süreli dahi olsa sanatın sıcak, büyülü ve kaynaştırıcı etkisini görmek mümkün olabiliyor. Sanatın sıcaklığını, birleştirici özelliğini ortak paydalarda buluşmanın ve paylaşmanın heyecanını tüm sanatseverlerle birlikte Anadolu’nun en ücra köşelerinde de yaşamak ve yaşatmak en büyük arzumuzdur.

Hüseyin Yıldırım
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Comments are closed.