5 Şubat 2015

0

KEMAL İSKENDER, “KARANLIĞIN SEYRİ” RESİM SERGİSİ

5 Şubat – 7 Mart 2015

Kemal İskender’in “Karanlığın Seyri” başlıklı 10. Kişisel sergisi 5 Şubat 2015’te Akademililer Sanat

Merkezi’nde açılıyor. Seyretmek / Seyir burada hem karanlığın seyredilmesi hem de karanlığın yol

alışı gibi ikili bir anlamda kullanılıyor. Sanatçının “Barbarların Seyir Defteri” isimli bir önceki sergisinin

devamı niteliğindeki bu “Seyir”likte ki resimlerinin ana temasını figür temelli kaotik, gizemsel,

duygusal ve duyumsal insani ilişkiler oluşturuyor. Dahası anıtsal bir biçim anlayışı ve yakın bakış açısı

altında ele alınan bu ilişkilerde kesin bir sonuç değil; izleyicinin yorum gücünün katkısını da sağlamayı

öngören “açık sonlu” bir anlatım amaçlanıyor.

AÇILIŞ: 5 Şubat 2015, Saat: 18:00

Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul

Tel: (0212) 245 02 29

www.akademililer.com

 

Comments are closed.