Ars Combinatoria

0

Chema Madoz / Ars Combinatoria

İspanyol fotoğraf sanatçısı Chema Madoz, “Ars Combinatoria” isimli sergiyle 30 Mart – 27 Mayıs tarihleri arasında CerModern’de izleyiciyle buluşuyor.

1990’lardan itibaren kendine has bir tarzla gündelik hayatın içerisinden objeleri sürrealisttik imgeler yaratarak fotoğrafa aktaran Madoz, gerek fotoğraf yoluyla sanatı kendine özgü yorumlama şekli, gerekse şiirsel görme biçimiyle çağdaş fotoğrafın en önemli sanatçılarından biridir.

Chema Madoz, “Bütünleştirmeci Sanat” (Ars Combinatoria) olarak tanımladığı kavramsal bakışını, 13. Yüzyılda yaşamış, bilgisayarın da mucidi olduğu düşünülen ve bütünleştirmeci sanatın gelişimine ışık tutmuş olan Katalan filozof, şair ve mistik Ramon Llull’dan esinlenmiştir.

Hollanda Fotoğraf Müzesi, Rusya Hermitaj Müzesi, İspanya Ulusal Sanat Müzesi ve Almanya Fotoğraf Müzesi gibi pek çok uluslararası alanda kişisel fotoğraf sergileri açan Madoz’un Ankara CerModern’de sergilenecek işleri, sanatçının tüm kariyeri boyunca farklı evrelerini, gelişimini ve değişimini gösteren kapsamlı bir panorama sunuyor.

Küratörlüğü Oliva Maria Rubio tarafından üstlenilen sergi CerModern Kuzey Hangar Galerisinde 27 Mayıs’a kadar görülebilecektir.

Comments are closed.