AYDIN AYAN Kimdir?

0

• 1953, Çaykara/Trabzon
• İDGSA Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden 1977’de Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. 1979’da mezun olduğu kurumda Asistan olarak göreve başladı.1990’da Doçent, 1998’de Profesör oldu.

• 1986-87 yıllarında British Council bursu ile İngiltere’de, 1993’de Eisenhover Felovship ile ABD’de sanatsal ve kültürel çalışmalar yaptı.
• İlkini 1977’de açtığı yurtiçi ve yurtdışı Kişisel Sergilerinin sayısı 40’a yakındır.
1973 yılından günümüze dek 500’e yakın karma sergiye katıldı. İlki şiir dalında olmak üzere toplam 19 adet ödülü vardır.
• Görev yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde iki dönem Resim Bölümü Başkanlığı, iki dönem Rektör Yardımcılığı, ayrıca MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü yapmıştır.
• Yapıtları yurtiçi ve yurtdışında (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Norveç, İsviçre, Belçika, Ürdün, Kore vb.) çeşitli müze, özel ve tüzel kişi ve kurum koleksiyonlarında yer almaktadır.
• Aydın Ayan hakkında, ilki Ahmet Oktay tarafından yazılmış ve Bilim Sanat Galerisi yayınlarından, ikincisi Kıymet Giray tarafından yazılmış ve İş Bankası Kültür yayınlarından, üçüncüsü ise çeşitli sanat yazarlarının yazılarından Aydın Ayan’ın editörlüğünde oluşturulmuş ve İş Bankası Kültür Yayınları arasında çıkmış olan üç kitabı bulunmaktadır.
• Aydın Ayan’ın yayınlanmış çeşitli sanat yazılarının yanında ayrıca, “Resim Sanatımızda İnsani Bir Duyarlık: Nedim Günsür”, “Yalçın Karayağız”, “Tanzimattan Cumhuriyet’e Türk Resim Sanatı ve İki Müze Önerisi”, “Türk Resim Sanatında Görünü (Manzara)”, “Yolu Trabzon’ndan Geçen Sanatçılar: Sanatçının Düşü” gibi yayınları ile “Bedri Rahmi Eyuboğlu 100 Yaşında Sempozyumu” düzenleyiciliği ve sempozyum kitabı editörlüğü bulunmaktadır.
• Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği görevi yapmakta ve sanatsal çalışmalarını İstanbul ile Şile’deki atölyelerinde sürdürmektedir.

Web: www.aydinayan.com

Comments are closed.