BENDEN GÜÇLÜ

0

BENDEN GÜÇLÜ

08.06.2018 – 09.07.2018
açılış: 08.06.2017, cuma 18:00

Galeri Siyah Beyaz sezonu bir grup sergisi ile kapatıyor. İlk kez bir araya gelen beş sanatçıdan oluşan grup, ‘Benden Güçlü’ sergisi ile izleyici karşısına çıkacak. Günümüz baskı, belirsizlik ve umutsuzluklarının getirdiği karamsar havanın bir dışavurumu olarak beliren sergi 08.06- 09.07 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da izlenebilecek.

‘Benden Güçlü’ farklı sanat disiplinlerinden Ozan Bilginer, Aslı Işıksal, Seval Şener, Havva Altun ve Funda Susamoğlu’nun yaklaşık iki yıllık bir araya gelme, diyalog ve görüş paylaşımının sonucunda oluşmuştur. Bu sergide “benden güçlü” bir durum olarak kavranmaktadır. Hazırlıksız yakalandığımız, zihnin durakladığı, kişinin kendinden ibaret olmayan dünyayla çarpıştığı anlar toplamıdır. Nadiren iyi şeylere neden olan, ancak çoğunlukla bizi köşeye sıkıştıran bu durum, her beklenmedik olay gibi, kişiyi yeniden konum almaya zorlar.

Hayatta kalma pratiği kendimizi bir kenara bırakmaya, artık kahramanların sahneyi terk ettiği , “yarı canlı” bir hale sürükler. Sergi, avlanırken av olunan, planların çöktüğü, dürtülerin aklın önüne geçtiği bireysel bir çöküşe sahne olurken, durumu baş edilebilir hale getirmekle uğraşır. Topluca şahit olduğumuz sahnede, güçlü veya güçsüz tek bir konumda kalınamayacağı fikri akılda tutulmaktadır.
Uzaktan baktığınızda gördüğünüz peyzaj, yaklaştıkça doğal bir felaketi görünür kılar. Havva Altun’un bir geceyi tekrar tekrar resmettiği çoklu düzenlemesi, felaket veya mucize beklentimizi imgeler. Ozan Bilginer’in etkileşime açık çalışmaları, hareket alanına girdiğinizde size sessizce tepki veren, hayat belirtisi gösteren imajlardan oluşur. Funda Susamoğlu’nun bir kürk üzerinden “ölü mü canlı mı?” sorusu etrafında kurguladığı sahne; yapay deri nesneler, seramik heykeller ve video yerleştirmesinden oluşmaktadır. Aslı Işıksal, resim ve heykel birlikteliğinden oluşan düzenlemesinde, hareketin en uç noktası ile durağanlığı birleştirerek, boşlukta kalma halini irdeler. Seval Şener’in yarı karanlıkta hassas bir dengede salınan arkaik terazisi ile bugünün tekinsiz sanal verilerinin çarpıştırılmasından oluşan “Sabaha Kadar Yanıyor” isimli yerleştirmesi zihnimizi askıda tutar.
(Scroll down for English)

STRONGER THAN I AM
08.06.2018 – 09.07.2018
opening: 08.06.2018, friday 18:00

Siyah Beyaz Art Gallery will close off the season with a group exhibition. The group of five artists who came together for the first time will be presented to the viewers with ‘Benden Güçlü’ exhibition. The exhibition, which will take place as an expression of the pessimistic atmosphere of today’s oppression, uncertainty and hopelessness, can be seen in Siyah Beyaz Art Gallery between the dates 08.06 – 09.07.2018.

“Stronger Than Me” has been formed as a result of nearly two years of gathering, dialogue and idea sharing of Ozan Bilginer, Aslı Işıksal, Seval Şener, Havva Altun and Funda Susamoğlu who are from different art disciplines. In this exhibition “stronger than me” is conceived as a situation. It is the sum of the moments when we are caught unprepared, the mind pauses, one collides with the world that does not consist solely of him/her. This situation which rarely leads to good things, but mostly pushes us into the corner, forces each person to reposition itself like every unexpected event.

The practice of survival leads one to leave ourselves aside and drifts one into a “half-live” where the heroes have left the stage. The exhibition tries to make the situation more manageable when it becomes the scene of an individual collapse where the hunter becomes the prey, the plans collapse, and the impulses get ahead of the mind. We should keep in mind that strong or weak, we cannot stay in a single position, in the scene that we are witnessing all together.

The landscape you see when you look from a distance makes a natural disaster appear as you approach. Havva Altun’s multiple arrangements that she repeatedly re-painted a night, envisages our anticipation of disaster or miracle. Ozan Bilginer’s work that is open to interactions consist of images that show signs of life, which responds silently when you enter its field of motion. The stage that Funda Susamoğlu conceives around the question “dead or alive” consists of artificial leather objects, ceramic sculptures, and video installation. In her painting and sculpture arrangement, Aslı Işıksal examines the state of being suspended in space by combining the extreme point of movement with stability. Seval Sener’s archaic scales that sways in semi-dark with a delicate balance and the installation entitled “Until the Morning” that consists of the collapse of today’s uncanny virtual data keeps our minds suspended.

For further information;

Siyah Beyaz Art Gallery
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com

Comments are closed.