Birsen Yurdaer, “TİN” kişisel sergisi

0

Birsen Yurdaer, “TİN” kişisel sergisi ile 3-14 Mart 2016 tarihlerinde ART212 Sanat Galerisi’nde…“TİN” sergisinde sunduğu çalışmalarında Birsen Yurdaer, evreni mikroskobik bakışla inceliyor, hücresel ve atomik formları çıplak gözle algılanır boyutta tuallerine aktarıyor. Su yosunu, karbonat,
kan gibi somut, gözle algılayabildiğimiz şeylerin aslında özünde nasıl olduklarını görünür kılıyor, var olanı daha yakından gösteriyor…

“TİN”

İnsan düşünüyor; “Bilmek, anlamak, kavramak istiyorum! Beynimin ve kalbimin her zerresine kadar bilen hisseden bir bilinci hayal ediyorum.. Gün ışığında bile kifayetsiz zavallı algımın ötesine geçmek ve kusursuz evrenin en ince en derin noktalarına varmaya çabalıyorum… Henüz nereye kadar ulaştım bilmiyorum çünkü başını sonunu bilmediğim bir yoldayım… İlerledikçe… İlerlemek mi? Hangi yöne gidiyorum geriye mi ileriye mi ? Ve nereye? Bilmiyorum? Bildiğim tek şey var; Hissettiklerim! Keşfettikçe artan hayranlığım, saygım, sorumluluğum, kavradıkça yoğun ve kaçınılmaz bir sevgiyle bağlanışım, esaretim, içinde kayboluşum, anladıkça, yaklaştıkça “aynı” olduğum… Bu nasıl bir varoluş, çeşitlilik, renklilik, hiçbir şeyin çelişmediği bu ahenk! Bu ne incelik ! Bu nasıl bir plan , makrodan mikroya her detayı şaşmaz bir matematikle birbirine bağlanmış, insan algısının kusur bulamayacağı bir evren ve ben neresindeyim, nasıl bir şeyin içindeyim? Evrenin sırları hiç bitmeyecek mi? Bazı cevaplara ulaşıyorum, karşıma yeni sorular çıkıyor” Evren, bu dünyayı meydana getiren ve bilgimizin konusu olan nesneler, sonlu bireyin, insanın zihninden başka bir zihnin eseri olabilir mi? Bilginin nesneleri ve dolayısıyla bütün bir evren, mutlak bir öznenin, aklın ya da TİN’in ürünü müdür?

Atom altı evrenin muhteşem tasarımını anlamaya, hissetmeye, özde olanı görünür kılmaya ve paylaşmaya çalışan Birsen Yurdaer, evreni mikroskobik bakışla inceliyor, hücresel ve atomik formları çıplak gözle algılanır boyutta tuallerine aktarıyor. Bu yolla evrenin ruhuna, yaradılış ve varoluş ilkelerinin özüne, TİN’e doğru biraz daha yaklaşmak isteyen Yurdaer’ın çalışmaları plastik anlamda soyut çalışmalar olsa da aslında varlığın mikro düzeyde gerçekçi formlarını göstermektedir.

Evrenin mikro düzeyde her bir parçacığı ve verdiği resim bizlerin var olan her şeye bakış açımızı etkileyecek nitelikte olduğuna inanan Birsen Yurdaer, “Bilim dünyaya anlam vermenin deneysel yönü. Mikroskobik boyutta evreni gözlemliyorum. Her var edilmiş şeyin özü, değişik biçimlerde ve oranlarda evrenin atom altı yapı taşlarından oluşuyor. Parçası olduğumuz muhteşem bütünde varlığın ne kadar değerli olduğunu ve sorumluluklarımızı hatırlatmak istiyorum.”

Mikro evrende, dalgalar ve parçacıklar aslında birbirinin zıddı değil birbirlerini bütünler nitelikte ve her bir parçanın bu koca evereni temsil eden bir kesit olduğunu kabul edersek her bir varlığın, evreni ve yaratıcısını anlatan ipuçları olduğunu düşünebilir, hissedebiliriz.

Bu bizi ortak evrensel görüşe, bugün dünyada cereyan eden tanık olduğumuz yıkıcı ve mutsuz olayların olmadığı başka bir yaşam bilincine götürüyor bizleri. İşte Yurdaer çalışmalarıyla buna dikkat çekmek istiyor.

Her şeyin özündeki birlik düşüncesi, görünüşte farklı yaşam formlarına karşı duyarlı olmayı, evren ve insan arasındaki bağın evrensel bir yasa olduğu bilincini oluşturuyor. Böylece algıladığımızın dışında da farklı alemlerin, boyutların olduğunu dikkate alarak bedenimizi, ruhumuzu evrenin sırları karşısında baskılamadan anlayıp özgürleşebilir, ufkumuzu genişletebiliriz. Henüz insan yok iken evrensel bilincin ve ruhun var olabileceğini düşünebilir, varoluşun özüne, temel ilkelerine varabiliriz.

Birsen Yurdaer, işte atom altı mikro dünyadan kesitler sunarak her şeyin aynılığına ve birliğine gönderme yapıyor. Bilimle sanatı birleştirerek yaşama bakan Yurdaer, sanatın, beş duyu ile algıladığımız şeyleri yansıtmak değil, bunun ötesine, var olana daha yakından bakmak ve yeni bir bakış açısıyla yorum getirmek olduğu inancıyla hareket ediyor. Çalışmalarında mikro detayları makro ölçekte görünür kılmaya gayret eden sanatçının bu yaklaşımı, hayata bakış açısını da yansıtmaktadır.

Birsen Yurdaer’ın kişisel sergisi “TİN” 3 Mart’ta saat 17:30’da yapılacak açılış daveti ile başlayacak. Sergi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç saat 10:00-18:30 saatleri arasında, 14 Mart’a kadar izlemeye açık olacak.

ART212 Sanat Galerisi
Kadırgalar Cad. Açık Hava Apt. 8-B Nişantaşı, İstanbul, 0 212 240 2282

Comments are closed.