“DİJİTAL DİRENİŞLER”

0

 SONER TİRE

“DİJİTAL DİRENİŞLER” RESİM SERGİSİ

29 MART 2019’DAN İTİBAREN KORART SANAT GALERİSİ’NDE

Soner TİRE “DİJİTAL DİRENİŞLER” Resim Sergisi, KORART Sanat Galerisi’nde 29 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00 de açılacaktır.

1969 Ankara doğumlu olan Soner TİRE, ( B.R.H.D.) Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar Derneği -Ankara  üyesi olup, ulusal ve uluslararası iki sanat  ödülü bulunmaktadır.  Bienal, Çalıştay, Ulusal ve Uluslararası birçok sanat etkinliklerine ve sanatsal jüri üyeliklerine katılmıştır.

 İlk kişisel sergisini 2009 da Galeri Altan – Adana’da gerçekleştirmiş, yurtiçi ve yurtdışında yarışmalı, karma, grup ve dernek sergilerinde yer almıştır. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında, Doktora karşılığı Sanatta Yeterliğini yapmış ve öğretim görevlisi olan sanatçı, sanatsal çalışmalarını Adana Çukurova Üniversitesindeki atölyesinde sürdürmektedir.

Soner TİRE “DİJİTAL DİRENİŞLER” Resim Sergisi Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. No: 58 Tayfun Apt. Zemin kat Daire: 1  Seyhan, Adana adresinde bulunan Korart Sanat Galerisi’nde 29 Mart – 10 Nisan 2019 tarihleri arasında  resmi tatil günleri hariç 10.00 – 18.00 saatleri arasında görülebilir.

“ Sanatçıların sosyo-kültürel yaşama biçimleri; gündelik hayata ilişkin algı ve kavramlarını, nasıl bir  duyarlılıkla ele aldıklarının göstergeleriyle, karşımızda sanatsal bir üretim biçimi olan sanat çalışmalarıyla olgunlaşır ve yaşarlar. Bilişim ve iletişim çağında, teknolojinin kimi zaman olumsuz kullanım biçimine yönelik düşünme biçimleri, yaşantımıza ilişkin kimi değerlerimizi ya ortadan kaldırmaya yöneliktir ya da tehdit eder. Olumlu kullanımında ise, yaşanılan doğanın kendisine zarar vermeden insansal yaşama yeteneği ve değeri içinde bir hizmetkar konumuna dönüşerek, uygar yaşama biçiminin bilinçle dönüştürülmüş bir parçası oluverir.

1960 sonrası gelişen çağdaş sanat uygulamalarıyla birlikte, dijital sanat da bilgisayar teknolojisiyle dijital görüntülerin dijital resim anlayışına dönüştürülüp kullanılmasıyla, kendine özgü görsel bir dil, sanatsal plastik bir dil özelliği oluşturmuştur. Soner Tire, bilim, sanat ve teknolojinin gelişim hızı içerisinde; kültürel değişim ve dönüşümü, dijital resim olgusuyla kendine özgü bir dille sanat nesnesine dönüştürerek, yeni bir sanatsal farkındalık kültürünü, ele aldığı kavramlarla irdelemektedir.

Soner Tire’nin eserleri incelendiğinde; çocukluğundaki belleksel yaşam biçiminin bir parçası olan doğa ve insan sevgisinin, sergideki eserlerinde tema ve kavramlarla bir duyarlılık ve sorgulama alanı olarak, doğa ve teknolojinin birbirlerine ilişkin parametreleri içerisinde, nasıl bir sanat nesnesine dönüştüğünü görebilmekteyiz. Teknolojinin bir yaratım biçimi olan dijital resim tekniği, sanatçı Soner Tire’nin elinde teknolojinin olanaklarının çok ustaca kullanıldığı bir yaratım aracı olarak, düşsel kavram, gözlem, imge ve gerçekliğin kendi içindeki sorgulamalarıyla, betimlemeleriyle, nasıl bir yaratım nesnesine dönüştüğüyle karşı karşıya kalırız.

‘Dijital çağın teknolojileri ve beraberinde getirdiği yenilikler, yalnızca gündelik hayatın üretim biçimlerini değil, aynı zamanda sanatsal üretimin hemen her alanını değişikliğe uğratmaktadır. İçinde yaşadığımız dijital çağda teknolojiyle birlikte yeniden biçimlenmekte olan dijital sanatın, dijital resim ve diğer sanatsal üretim biçimlerine yansımalarını anlama çabası, geleceğin sanatına da ışık tutacaktır.’ söylemiyle sanatçı; teknolojinin, dijital resimle  günümüz sanatçısına sunduğu olanakları, sanatsal anlamlandırmayla diyalektik tartışmaya açar.

Eserlerinde, genelde kapalı kompozisyon biçimi içerisinde, yeryüzü ve gökyüzünün diyalektik ilişkisiyle oluşan dinamik biçimler, sanatçının çevreyle ilgili göstergelerini ekspresif dijital fırça oluşumlarıyla ( dijital lavi tekniği ve dokusal eleman özellikleri de kullanarak) ve figüratif soyutlama benzeşimlerle birlikte, teknolojinin göstergesi olan teknik çizim biçimleriyle kompozisyonu destekler. Resimlerin yüzey boşluğu içerisindeki biçimsel oluşumlar, ‘geçmiş’e, ‘an’a ve ‘gelecek’e tanıklık ederken, boşluk bir zaman göstergesi olarak betimlenmiştir. Renkçi bir sistem anlayışıyla çalışan sanatçı, komplementer renk armonisiyle dijital resim oluşumunu ‘dijital pentür’ etkisine dönüştürür. Ele aldığı temalar, sanatsal bir direniş göstergelerine dönüşüverir. Ayder’e Ağlamak, Munzur’a Ağıt, Cerattepe’ye Ağıt, Kara delik, Ağaç Olmak, Kırılgan Direnişler çalışmalarıyla, çağın yaşamsal gerçekliğine  öznel yorumlarla göndermeler yapar.

İzleyici, dijital teknolojinin etkisiyle birlikte, sanatsal yaratım etkisinin farklı oluşum ve buluş etkisinde kendini bulur. Bu etki, nasıl sorusuyla izleyiciyi yeni bir dijital sanat algısı serüvenine götürür. Sanatçı her eserinde, dijital teknolojinin bir amaç değil bir araç olduğunu, kendine ait özgünlüğüyle ve yenilikçi bir sanatsal kaygı gerçekliğiyle ortaya koyar.”

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Tire

Comments are closed.