Tagged: Galeri ARK

Semra Göney, Son sergisi “DOĞA” ile sanat yaşamının geneline yayılan, kendi ile do-ğa arasındaki ilişkiyi

İnsan topluluklarını anlamaya ya da birbirleriyle kıyaslamayla çalışırken çok kullandığımız bir sözcüktür ‘kültür’. Kültürfizikten kültür mantarına sayısız kullanımı ve sosyal bilimlerdeki sayısı yüzü aşan açılımlarıyla açıklayıcı olabildiği kadar kimi zaman anlamayı güçleştirici bir işlev de üstlenebilir kültür sözcüğü. Kültürün belki de en veciz ve rafine tanımı ‘insanın doğaya cevabı’ olarak yapılanıdır.

LAMENT III “Kendini hakikate daha yakın sanan kişi, hakikattan daha uzaktır.

1 2 3