Tagged: x-ist

x-ist hem genç hem de orta kuşak çağdaş sanatçıların evrensel fikre dayalı eser üretimini desteklemek