“Tasvir-i Mimari”

0
Harita yükleniyor...

Tarih/Saat
Date(s) - 15/12/2017 - 05/01/2018
00:00

Mekan
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkez

Kategoriler No Categories


Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonundan
Seçkiler Sergisi “Tasvir-i Mimari”
Açılış:15 Aralık 2017 Cuma Saat:18.30
Sergi Süresi: 15 Aralık 2017- 5 Ocak 2018
Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
Küratör: Mehmet Lütfi ŞEN

TASVİR-İ MİMARİ

Bir ülkenin resim sanatını gündem edindiğimizde izlenecek yol bizi ressama, koleksiyonere, müzeye, sanat galerisine, sanat eleştirmenine ve küratöre götürür. Kısaca bu ve benzeri bileşenlerden hareket etmeden bir ülke resmi anlaşılamaz. Türkiye’de resim sanatı deyince devlet refleksi, kendisi de önemli bir ressam olduğunu bildiğimiz Abdülaziz Han’ın padişahlık dönemindeki ilklerle başlamıştır. Resimde ve heykelde ilk koleksiyon, yurtdışına resim tahsili için gönderilen ilk öğrenciler, ilk resim atölyesi ve ilk sergi bu dönemde gerçekleşmiştir. Ama Türk resmi, özel galeri ve özel koleksiyonerlerini 100 yıl daha bekleyecektir. Ancak 1950’li yıllarda resmimizde özel koleksiyonun başladığını söyleyebiliriz. On yıl önce özel koleksiyonların tercihi üzerinden 1950-1970 yıllarına ışık tutan bir sergi düzenlenmişti: “Modern Türk 2”. Bu çok anlamlı projenin devamı geldiği söylenemez. Her alanda olduğu gibi konu sanat olunca da marifet iltifata tabidir. Bu iltifatın kamu alanının dışına taşınması sanatçı özerkliği açısından önemi ortadadır.
Sizlerin ilgisine sunduğumuz “Tasvir-i Mimari” özel bir koleksiyon içinden özel bir temaya odaklandığımız özgün bir sergidir. Galeri Kalem Güzeli fotoğraf, hat, tezhip, minyatür, resim, çini gibi birçok plastik sanat alanını bir arada barındıran genç bir koleksiyon. İki mimar, İbrahim Hakki Yiğit ve Ahmet Yılmaz’ın 12 yıllık çabaları, içinden bir temayı ön görüp çıkarabileceğimiz bir yetkinliğe ulaştı. Umuyorum bu sergi koleksiyon üzerinden resme bakma geleneğine katkı sağlar ve resmin özel koleksiyon sacayağına değer katar. Resmin mimariye yansımalarına yönelen seçkimizde iki sanat disiplinini bir koleksiyon aracıyla değerlendirme fırsatı da sunacağını umuyorum. Sergiye Ahmet Yakupoğlu’ndan Muhsin Kut’a, Kadir Ablak’tan Nusret Çolpan’a, Faik Kırımlı’dan Hakkı Anlı’ya, on sekiz sanatçıdan seçtiğimiz kırk beş eser hayat veriyor.
Ben sizlere “Tasvir-i Mimari” projesini takdim ederken bütün yoğunlukları içinde birlikte uzun çalışmalar yaptığımız koleksiyon sahipleri Sayın İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz’a, kritik yazısını kaleme alan Nurullah Özdem’e, serginin ev sahipliğini yapan ve imkânları oluşturan Zeytinburnu Belediyesine ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Küratör Mehmet Lütfi Şen

Galeri Kalem Güzeli

Galeri Kalem Güzeli, Y. Mimar İbrahim H. Yiğit ve Y. Mi- mar Ahmet Yılmaz’ın ortak iştirakleri ile Türk ve İslam Sa- natları alanında sanat üretimini, sergilenmesini ve geniş kitlelere ulaşılmasını desteklemek amacıyla 2005 yılında İstanbul Fatih’te kurulmuştur. Geleneksel sanatları ön pla- na alan yaklaşımı ile beraber GKG, kadim sanatların esas kaidelerinin ve sanat ahlâkının korunarak çağdaş sanat- çılar tarafından sürdürülebilir olmasını hede emektedir. Bu yaklaşımı ile ebru, hat, çini, minyatür, resim gibi sanat dallarına yönelik koleksiyonların oluşturulması ile eski ve yeni sanatçılar tarafından üretilen eserleri bir araya geti- rerek, geniş kitlelere, geleneksel sanat dallarına yönelik nitelikli bir şekilde eser okuma imkânının önünü açmak- tadır. GKG’nin açılışı 2005 yılında “Ölümünün 15. yılında Mustafa Düzgünman” Ebru Sergisi ile yapılmıştır. BAE’de gerçekleşen “İslamic Arts Festival” ile hat sanatına ve bir- çok projeye de dâhil olmuştur. Hâlen gerek yurt içinde ve gerekse yurtdışında nitelikli kültürel faaliyetlerine devam etmektedir.

Leave A Reply