GÖLGE

0

Arzu Karamani Pekin’den fotoğraf sergisi: Gölge

#sanatmekanzaman #sanat #art #sergi

Arkeolog, yayın yönetmeni, editör, yazar, seramikçi Arzu Karamani Pekin, ilk fotoğraf sergisini Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 10 Nisan 2019’da açıyor. “Gölge” adını taşıyan ve Aykut Köksal’ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Pekin’in 2009 – 2018 tarihleri arasında çektiği siyah beyaz fotoğrafları içeriyor.

Pekin’in fotoğrafları teknik bir yetkinliğin, gelişmiş fotoğraf teknolojisinin ürünleri olma savında değil. Tam tersine, fotoğraf çekimini son derece demokratikleştiren yaygın olanakların ürünü olan fotoğraflar sergideki çalışmaların ağırlıklı bir kesimini oluşturuyor. Ancak, herkesin elindeki araçlarla elde edebileceği bu fotoğraflar, fotoğrafın teknik olanaklara bağlı varoluşunu aşıyor ve sanatçının gündelik çevresine derin bir soyutlamayla bakışının sonuçlarına dönüşüyor. Bu fotoğraflar, bize bağlama ilişkin bilgi verme ya da o ana ilişkin bir tanıklık yüklenme savında değil. Pekin, fotoğrafın tarihsel gelişim sonucunda ortaya çıkan rolüyle ilgilenmiyor. Fotoğrafın bulunuşunun ardından, iki boyutlu düzlem üzerindeki gerçekliğini farkına vararak soyut düzenlemelere yönelen resmin anlam dünyası, bu kez Pekin’in fotoğraflarında ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, modernist doktrinin jeneratör öğesi olan fotoğraf, Pekin’in kamerasında, modernist anlam bağlamının nihai taşıyıcısına dönüşüyor.

Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 5 Mayıs 2019 tarihine dek açık olacak olan sergide Pekin’in 35 adet fotoğrafı sergilenecek. Sergi vesilesiyle yayımlanacak kitapta ise, sergilenen fotoğraflarla birlikte Aykut Köksal’ın bir yazısı yer alacak.

Comments are closed.