INNOCENCE – MASUMİYET

0


Açılış Cocktail I Vernissage
27 Nisan Cumartesi  18:00 / Saturday 6:00 PM

Çini mürekkebi ile adalar arası “Masumiyet” yolculuğu

Bozcaada’da doğan ve uzun yıllar Hint Okyanusunda küçük bir Fransız adası olan La Reonion’da yaşayan Sanatçı, “Masumiyet” adlı yeni sergisinde çocukluğunu geçirdiği Bozcaada’daki doğal atmoserden ve La Reonion adasında yaşayan kadınların giysilerindeki renklerden aldığı ilhamı olduğu gibi eserlerine yansıtıyor. Tınç Masumiyet adlı yeni sergisinde fırçasıyla ve renge-renk mürekkebleiyle sergiyi gezenlere Bozcaada’dan  Hint Okyanusu kıyısındaki La Reonion adasına adeta bir seyahat yaptırıyor.

“Bana göre en büyük masumiyet doğadadır. Bu eserleri yaratırken çocukluğuma döndüm. Bozcaada’nın mor-mavi renkli bahar dallarından, anemon kokulu tepelerinden, bahar esintili renklerinden ilham aldım ”    Pınar Tınç

Çalışmalarında anlık duygu, hareket ve ritmi aktif olarak fotoğraf gibi somutlaştıran Pınar Tınç, resmettigi görsel subject normlarını o anlık mekân ve zaman sınırları dışına taşıyarak izleyicilerine aynı mekan ve zaman duygusunu farklı zamanlarda aktarmaya devam ediyor. Kendine özgü kullandığı mürekkep boyama tekniği ile Tınc eserlerine surreal özelliği kazandırsada resmettiği anın duygusal gerçeklik realitesi sanki mühürlenmiş gibi tuali hiç terketmiyor. Subject direk olarak izleyici ile temasa geçiyor. Gündelik sıradan yaşamın detaylarını tuale aktararak belgeleyen Tınc’ın mürekkep çalışmaları izleyiciye duraklama ve tefekkür anları yaratıyor. 

Kendine özgü çalışmalarında hem kavramsalcılık hem de gerçekçiliğe sadakati sürdüren Tınç, subjektif bakış açısını naif görsellik algısı ile neo-realist gerçekçi normları birleştirip etrafındaki gerçek dünyadaki duygu ve gizemlere odaklanarak resmetiyor. Bozcaada ve Saint-Leu’e, Fransa’da ürettiği eserlere günümüz çağdaş sanat lügatında tam anlamıyla eşdeğer bir ad verilemeyen Tınc’ın eserleri, kendi içinde barınan büyülü naif ve realist dokunuşları hiç kaybetmeden, onlarca yıl çağdaş resim dünyasında “primitive photo-realist painting” olarak anılacaktır. Genel olarak Pınar Tınc’ın resmi, ilkel ve çağdaş biçimlerin birleşmesiyle ayrıntılı doku, çizgi ve görsel ritimlere odaklanıyor. Tınc’ın eseri, çağdaş normları zorluyor; çünkü sanatçı kendi sanatsal manipülasyonunu kendi gerçekçi soyutlama arayışında kullanıyor.TTA  2018- Arthouse Istanbul 

Pınar Tınç çocukluğunu geçirdiği çok sevdiği Bozcaada’da doğdu. Ada’nın Homeros’a kadar dayanan tarihi, çok kültürlülüğü ve renkli coğrafya karakteri, sanatçının ilk eserinin oluşumuna katkıda bulundu. Uludağ Üniversitesi, Marmara ve Hacettepe GSF mezun olduktan sonra profesyonelce resim yapmaya başladı. Pınar’ın eserleri, Louvre, Paris dahil olmak üzere, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sanat galerileri ve önemli sanat fuarlarında sergilendi. Müze ve kişisel koleksiyonlarda sayısız eserleri bulunan Pınar Tınç mürekkep boyama tekniği ile yaptıgı çalışmalarına İstanbul ve Saint-Leu’e, Fransa’da devam ediyor.     

Innocence journey between islands with china ink

Born in Bozcaada and living in La Reonion, a small French island in the Indian Ocean for many years, Pınar Tınç, the artist, reflects the inspiration she received from the natural atmosphere of Bozcaada and the colors of the clothes of women living on the island of La Reonion. In her  new exhibition titled “Innocence”, Tınç goes back to her childhood memories. With her soft and naive brush strokes and multicolored china inks, she promises surreal artistic journey to gallery visitors from Bozcaada to the island of La Reonion on the Indian Ocean coast.

For me, the greatest innocence is in nature. When I created these works, I returned to my childhood. I was inspired by the purple-blue colored spring branches of Bozcaada, the anemone fragrant hills and the spring-inspired colors”  Pınar Tınç 

Embodying movement and rhythm within the frame, Pınar Tınc by actively capturing the visual norms of the exact moment, she creates painting that continues to stand outside the defining limits of space and time. With her signature style ink painting, the works of Tınc depart from realism without total abandonment. Capturing the magnified details of everyday life, Tınc’s works create moments of pause and contemplation for the viewer. 

Maintaining a loyalty to both conceptualism and realism, Tınc challenged early systems of primitive visual perception with realism, focusing on the emotion and mystery in the world around her. Working primarily in Bozcaada and Saint-Leu’e, France, Tınc’s works will maintained their standing in the contemporary space, even decades without loosing its magical touch. In whole, the painting of Pınar Tınc focus on detailed textures, lines, and visual rhythms, through the unification of primitive and contemporary forms. Tınc’s work pushes contemporary norms, as the artist employs her artistic manipulation in her own quest for realistic abstraction.    _Review by TTA – Arthouse Istanbul 

Arnavutköy Art Gallery
Bebek Arnavutköy Cad. No:75
Beşiktaş, Istanbul 34345  

Comments are closed.