İzler | Remains

0

İzler | Remains

Sanatçılar: İris Ergül, Furkan Öztekin, Elif Özen, Merve Üstünalp, Özge Yağcı

7 Mart – 10 Nisan, 2017

Ozge Yagc daydreamers-3
Özge Yağcı (2016), day dreamers, video
İnsan doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu zaman ve mekana tanıklık eder, gözlemlemeye ve deneyimlemeye başlar. Bu mekanların içinde yer alan nesneler bütünü ile duygu ve karakterleri belleğimiz birer an olarak kaydeder, bu anlardan parçalar toplayarak anıları oluşturur. Belleğin kaydettiği anlar arasında kurulan zamansal ve uzamsal ilişkiler, insan zihninin deneyimsel alışkanlıkları ile ilgilidir. Bireyin toplum içerisinde bulunduğu konum bu anıların şekillenmesinde etkilidir.

Sergi, sanatçıların saklı tuttukları an’ların dışavurumu olarak tasarladıkları mekânlar ile izleyiciyi karşı karşıya bırakıyor. Sergide, 5 sanatçının bireysel çalışmaları, 5 farklılaştırılmış alanda yer alıyor.

İris Ergül, bireyselliğin sınırlarını aşıp insanlık belleğindeki ilkel zamana dokunuyor. Geçmişteki anlar ve kendi zihni arasında kurduğu bağın göstergesi olarak kullandığı objeler ile de izleyiciyi kendi anına tanık olmaya davet ediyor.

Furkan Öztekin, kendi rutini içerisinde sıklıkla bulunduğu mekanların fotoğraflarını kolaj çalışmalarına dönüştürerek bulunduğumuz mekanlar içerisindeki duygu durumlarımızı sorguluyor.

Elif Özen, yalnızlaştırılmış mekânlardan karelerin bulunduğu farklı tekniklerde çizimleri ile zihnin bulunmadığı bir anı algılama biçimini gözlemlememize olanak sağlıyor.

Merve Üstünalp’in eserlerinde yer alan kadın figürleri, erkek egemen bir toplumda kadınların fiziksel olarak bulundukları anlarla duyusal varlıklarının irrasyonelliğine dikkat çekiyor. Özellikle eserlerini üretirken kullandığı kumaş ve iplikler ile bu düşüncesini destekliyor.

Özge Yağcı, ‘düş otu’ serisinde hareketsiz yapılar içerisinde tasarladığı bitki formları ile mekân ve içerisinde süre gelen yaşamdan anları izleyiciye aktarıyor.

***

1 2

Comments are closed.