Metin Kuş / Sözler, Yüzler, Maskeler resim sergisi

0

8 MART – 31 MART 2016 tarihleri arasında Galatea Art’ın ev sahipliği yapacağı Metin Kuş / Sözler, Yüzler, Maskeler kişisel resim sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Pazar- Pazartesi hariç 11:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Metin Kuş (d.1960)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Kişisel ve karma sergiler yaptı. 2002 Yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik (Doktora) çalışmasını tamamladı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

SÖZLER, YÜZLER, MASKELER
Retorik söylemin, yaşamın her alanında (politika, reklam, iletişim, sanat, bilim vs.) herşeye egemen olduğu günümüz toplumunda herhangi bir olguyu herhangi bir şekilde yorumlamak ve aktarmak (aktarıcının olanakları ve becerisi doğrultusunda) istenildiği şekilde

değiştirmek, olmayan anlamlar yüklemek, hiç olmadığı kadar yaygın ve mümkün bir durum. Tüm kültürlerde var olan ‘kompozisyon’ nosyonu, ‘eser’ e yapıcısı tarafından yüklenen ve izleyicisinin de bu temel fikri anlaması beklenirken, artık anlamı, anlamsızlığı, derinliği, ederi ve herşeyi başkalarınca belirlenen, yüklenen, boşaltılan ve her adımda bilindik retoriksel yöntemlerle yüceltilen veya yoksayılan bir şeye dönüştü.
Resimlerimde, üzerinde uzlaşılamamış, ne olduğu anlaşılamamış, durumlar, ‘bağlam’ sızlıklar vs. tamamen izleyicisinin keyfine, algılamasına. anlamlandırmasına veya amlamlandırmamasına terkedilmiştir. Bu rastlantısal yanyana gelişler benim de tamamen izleyicisi olduğum, neden ve nereden geldiklerini tam olarak bilmediğim ama paylaşılmaya değer bulduğum oluşumlardır.
Başka bir ifadeyle ‘kompozisyon’ bir fikrin bütünlüklü anlatımıysa, bu resimler ‘antikompozisyon’durlar. Bu haliyle de her algılama ve yorumlama diğer tüm yorumlar kadar doğrudur, yanlıştır, tartışmalıdır vs. Resimlerdeki muğlaklık ve her yöne çekilebilirlik karakteristiği bu yönüyle günümüz retorik yaşamının bir simulasyonu gibidir.

Comments are closed.