“Mistik Arayış”//‘‘Mystical Search’’

0

BİRCE YILDIZ’IN “MİSTİK ARAYIŞ” SERGİSİ 18 Mart / 13 Nisan 2016 tarihleri arasında Gama Gallery’de İSTANBULLU SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR.

Kokteyl: 18 Mart 2016 / 18:00 – 21:00 Gama Gallery

“Sanat benim için, devingen, sürekli başkalaşım (dönüşüm) halinde süregelen bir serüvendir. Mistik bir arayıştır… “

Birce Yıldız Soyut Ekspresyonist olarak tanımlanabilen çalışmalarında; Maddenin özü, Hareket, Değişkenlik, Akış,

Oluşum, Evren, Düzeninin Oluşumu, Doğada Tekrarlanan Formlar, Döngü gibi kavramları irdeliyor. Bu sergisinin

teması evren, madde ve nesne arasındaki ilişki, enerjinin devinimidir.

Ressam, Sonsuz bir mekânda hareket halindeki enerji kümelerini hayal eder ve onların hayalindeki anlık

görüntülerini resmeder. Albert Einstein’ın de dediği gibi “Evrende varolan her şey enerjidir”.

Birce Yıldız resimlerini yaparken aynı zamanda “Evrenin temelinde hangi form var?” sorusunun da arayışına girişir ve

çeşitli okumalar sonucunda, en temelde bir enerji kütlesi olarak hayal etttiği formun “Kendi kendisini sürekli

yenileyen ve arttıran sonsuz bir enerji modeli olan Thorus formu” olduğunu görür.

Thorus şekli antik mısırdan, inka ve mayalara kadar çeştli kültürlerde kullanılmaktadır. Anadolu’da da her zaman

bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Yer ve göğü birleştiren anadoludaki “hayat ağacı”(demir ağaç) motifi bu şekilden

türemekte ve bunun gizli bilgilerini bize iletmektedir.

Bu sergide thorus formu biçimsel olarak direk gösterilmemiştir. Sadece enerji akışı hayal edilmiş ve onun ressamın

belleğine yansıması olan formlar soyutlaşarak ifade bulmuştur. Sergi genelinde yoğun olarak kullanılan mor renk de

Birce Yıldız kullandığı karışık tekniğe taşları da ekleyerek bize farklı bir deneyim sunmaktadır. Doğal Değerli taşları

kullanarak onların yaydığı enerjilerden de faydalanmaktadır. Akik, Aventurin, Florit, Ametist gibi değerli taşların insan

ve mekan üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir.

Birce Yıldız

Birce Yıldız, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında İtalyan Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim

Bölümü’nde Yüksek Lisans programına girdi. 2006’da “Soyut Resmin Düşünsel Dayanakları” adlı tez çalışması ile

mezun oldu. Halen resim çalışmalarına İstanbul’da kendi atölyesinde devam ediyor. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli özel

Kişisel Sergilerden Seçmeler: 2015 “Arayış”, Niş Art Gallery, İstanbul / 2011 “Mistik Doğaçlamalar”, Gama Gallery,

İstanbul / 2009 İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, İstanbul / 2008 Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi,

Karma Sergilerden Seçmeler: 2016 LA Art Show 2016 with Gama Gallery, Los Angeles / 2013 Nart Business

Center, İstanbul / 2011 “ARTIST 2011”, 21. İstanbul Sanat Fuarı, Galeri Espas, İstanbul / 2010 “Genç Modernistler”,

Gama Gallery, İstanbul / 2009 GaleriBinyıl ‘ Haftanın Sanatçıları 3 ‘ resim-heykel Sergisi, Galeri Binyıl, İstanbul /

2007 “GençSanatçılar” Karma ResimSergisi, İMSG (İstanbul Modern Sanatlar Galerisi), İstanbul.

Comments are closed.