Özgür ŞANLI

0

Özgür ŞANLI

1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2004-2009 yılları arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalında Lisans derecesi aldı.

Aynı üniversitede 2009 yılında kazandığı Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Öğrenimi boyunca Ord. Prof. Ali VERDİYEV, Doç. Rahim MEHMEDOV, Doç. Hakan PEHLİVAN, Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU, Resim Sanatçısı Mahmut Karatoprak gibi değerli isimlerden dersler aldı. Beş ödülü bulunmaktadır. Bazıları yurt dışında olmak üzere Dört kişisel, Bir gurup yirminin üzerinde karma sergiye katıldı. Ulusal ve Uluslararası koleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır. İkamet ettiği İzmir’de çalışmalarına devam etmektedir.

Soyut ve soyutlamalar yapan sanatçı, biçimci anlayışla işler üretmektedir. Plastik ve kavramsal olanı önemsemekte, sanatın çağdaş olma hali, sanat ideolojisi, sanatın kavram sorunsalı gibi başlıklarla ilgilenmektedir.

Ozgur Sanli:

He was born in İstanbul in 1985. He completed his primary and secondary education in Bursa. During the year 2004 – 2009, he studied for a ubachelor’s degree at Kayseri Erciyes University Fine Arts Faculty main art branch. Now he continious to the master’s degree at the same University. He has five rewards. Up to now he participated over 20 mixed exhibition – four of them are personal and one group. He has several studies at national and international collections. Now he continious his studies in İzmir where he lives.

The artist who makes abstract studieds produces his studieds with a formalist comprehension. He considers plastic an conceptual studies. He also interested in contemporary arts, art ideology and problematic concept of art.

Comments are closed.