“Parçalanma”

0

GÜLER ÇAĞLAR
“Parçalanma”
11- 23 Mayıs 2017
Bahariye Sanat Galerisi

Bahariye Sanat Galerisi 11- 23 Mayıs tarihleri arasında sanatçı Güler Çağlar’ın ‘’Parçalanma ‘’sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı çalışmalarından şu şekilde bahsediyor:

“Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey.” Necip Fazıl Kısakürek
Günümüz dünyası küreselleşme dünyasıdır. Bundan her bir şeyin küresel odaklı bir bakış açısıyla algılanıp, kavranması gerektiği anlamı çıkar. En büyük paradoks, özellikle bu çağda hiç bir şeyin evrensel ve bütüncül bir yapının parçası olamayacağı gerçeğidir. Çağımızda bilimden sanata, maddeden manaya, ahlaktan felsefeye, insandan topluma her şey kendi içinde bir bütün değildir artık. Bütünlük bilinci kuru bir hayalden başka bir şey değildir.

21. Yüzyılın insanı ve sanatçısı olarak sanatımın tek ve biricik odak noktası bu olgudur. Parçalanma ilişkilerde bağların erimesi, sınırların yok olmasıdır. Bu büyük kırılmayı kendi hayatımda yaşadığım gibi toplum ve kültür hayatında da yaşıyorum. Bilincimin parçalanmış aynasında gördüklerim çalışmalarımda parçalanmış imgelerle örülmüş eserlere dönüşmektedir.

Bu bir arayış mı? Değil. Bu reddedilemeyecek bir olgu. Her şey, herkes evinde sürgün, içinde sürgün, dünya da sürgün ve “yersiz, yurtsuz.”

1 2

Comments are closed.