“Parlak Bir Fikir”

0

Teşvikiye Sanat Galerisi’nde “Parlak Bir Fikir” ​Sergisi…

Teşvikiye Sanat Galerisi, 7 – 31 Mart tarihleri arasında genç
sanatçılardan dikkat çekici isimleri buluşturuyor.

Ahu Akgün, Devran
Öksüz ve Esma Sürücü’nün resimleri ile Işıl Arısoy Kaya ve Hande
Göksan’ın fotoğraflarının görülebileceği “Parlak Bir Fikir” adlı
sergi, resim ile fotoğrafın birbirine temas eden hikâyelerini ve
birbirinden kopup kendi başına bir anlatı oluşturan hallerini açığa
çıkarıyor.

Her sanatçı parlak bir fikri olduğu inancı ile üretir, parlak fikirler
hayal ya da sosyal sorgulamalar barındırdığı gibi mekâna, tarihe ya da
görsel dünyanın salt biçimsel doğasına da odaklanır. Teşvikiye Sanat
Galerisi, seçkisini Mehmet Günyeli’nin yaptığı bu beş sanatçının
parlak fikirlerini birbiriyle kesiştirirken bir düşünsel köprü kurarak
resim ile fotoğraf arasındaki geçişleri ve mesafeleri açığa çıkarıyor.

Comments are closed.