Topoğrafya Örnekleri

0

SİNAN LOGIE

Topoğrafya Örnekleri

11.05.2018 – 06.06.2018
açılış: 11.05.2018, cuma 18:00

Mimar, akademisyen, sanatçı Sinan Logie, Galeri Siyah Beyaz’da 11.05. – 07.06.2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Topoğrafya Örnekleri’ başlıklı sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle ilk kez buluşuyor.

Son yıllarda Türkiye coğrafyasının yoğun inşaat faaliyetinin izlerini akademik araştırmalarında da sürdüren Logie bu çalışmalarını tablolarına taşıyor.

Topoğrafya Örnekleri
Topoğrafya Örnekleri

Şehri, sokakları, peyzajı, mimari yapılaşmayı kayıt altına alırken, Logie resimlerinde bu alanları kendi soyutlama biçimi ile yeniden yapılandırıyor. Şehre dair bireysel deneyim ve eylemlerin bıraktığı izleri, izleyicinin yorumuna açıyor. Tüketim toplumunun yarattığı bitmek bilmeyen yenileşme, yapılaşma ve vahşi kentleşmenin altını çiziyor. Bir harita veya mimari bir plan oluştururken kullanılan farklı ölçekleri özgün soyutlamasıyla hareketlendiriyor. Resminde “sürekli bir gerçeği soyutlayıp, üstüne yeni bir gerçeğin nasıl üretildiğini araştırdığını” belirten sanatçı, her yeni serisinde kendi sınırlarını zorluyor.

Logie’nin sanat pratiği ve mimari alt yapısı; kaykay tecrübesi ile ilginç bir biçimde birleşiyor. Şehirleri gözlemlemesinin ve araştırmasının yanı sıra şehri fiziki olarak tecrübe etme alışkanlığı sanatçının tuvallerine performatif bir hareketlilik katıyor. Oluşturduğu komposizyonlar mekanları farklı bir düzemde deneyimlemenin kapılarını izleyiciye açarken, yeni düşünme alanları yaratıyor. Sanatçının tuval üzerindeki agresifliği, Türkiye’nin bilinmezliğe giden yapılaşmasının karanlık yüzünü dışavurumcu bir biçimde yansıtıyor.

Logie’nin Ankara’daki ilk kişisel sergisi ‘Topoğrafya Örnekleri’, sanatçının yanlızca siyah ve beyazı kullandığı monokrom bir sergi olacak. Logie, boyaya yeni dokular ekleyerek oluşturduğu üç boyutla, resimlerinde kağıt üzerinde parafin, talaş gibi aslında yapılaşmanın elemanları olan malzemeleri kalıplar halinde kullanarak, yağlıboya ile tuvallerini yeni katmanlarla buluşturacak.

Sinan Logie’nin akademik çalışmaları esnasında Türk coğrafyasındaki yoğun inşaat faaliyetinin yarattığı izlerin bir atlası niteliğinde gerçekleşecek ‘Topoğrafya Örnekleri’ sergisi 11.05. – 06.06.2018 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

//

SİNAN LOGIE
Samples of Topographies
11.05.2018 – 06.06.2018
opening: 11.05.2018, Friday 18:00

Architect, academician, artist Sinan Logie, will meet the art lovers of Ankara for the first time with his ‘Samples of Topographies’ exhibition between the dates 11.05. – 11.06.2018 in Siyah Beyaz Art Gallery. Logie who pursues the traces of intense construction activity in recent years in Turkey’s geography in his academic studies, will also carry these study into his canvasses.

While recording the city, streets, landscapes and architectural constructions, in his paintings Logie restructures these areas with his abstraction style. He renders the traces left by the individual experiences and actions regarding to the city and opens to the viewer’s interpretation. He underlines the endless renovations, constructions and brutal urbanization created by the consumer society. The different scales when creating a map or an architectural plan are set in motion by the use of his unique abstraction. The artist, who indicates that in his paintings he explores “how to constantly abstract a truth and produce a new truth over it,” pushes his boundaries in his each new series.

Logie’s art practice and architectural background; merges in an interesting way with his skateboarding experience. In addition to his observation and research on the cities, his habit of physically experiencing the city adds a performative dynamism to the artist’s canvases. The compositions that he creates open the way to experience spaces on a new plane while generating new areas for thinking. Artist’s aggressiveness on the canvas, reflects the dark facade of Turkey’s imponderable construction in an expressionist manner.

Logie’s first solo exhibition in Ankara, ‘Samples of Topographies’, will be a monochrome exhibition where the artist uses solely black and white. Logie, with the third dimension that he created by adding new textures to the paint, will bring together new layers to his oil paintings and canvases by using blocks of the materials that are actually the elements of construction, such as paraffin and sawdust on paper in his paintings.

‘Samples of Topographies’ exhibition will take place in the form of an atlas of the traces created by the intense construction activity in the Turkish geography during the academic studies of Sinan Logie, will be on view between the dates 11.05. – 06.06.2018 in Siyah Beyaz Art Gallery.

Comments are closed.