Tarihi Taklit Ederek…«Imitating History…»

0

«Imitating History…»

Bedri Baykam

İsmet Doğan

Joanna Wezyk

Katerina Belkina

Nihâl Martlı

Özlem Şimşek

17. 05 – 23. 06. 2017

Opening / Açılış : 18:00 – 20:00

Yaratı süreci sanatçının bir yandan kendi benzersiz hikâyesini ortaya koyması olduğu gibi

diğer yandan da kendisinin tarih içindeki yerini aradığı ve üretimlerini tarihin içinde var etmeye

çalıştığı paralel bir evren gibidir. Tarih hep sanat tarihini, tarih ve sanat tarihi ise sanatçıları daima

ilgilendirmiş; sanatçıların öznel yaklaşımlarının eleğinden geçerek eserlerine yansımıştır. Sanat

tarihine baktığımızda birçok sanatçı farklı dönemlerde ya da disiplinlerde olsalar da etkileşim

içinde olmuşlardır. Hikâyeler değiş tokuş edilmek üzere vardır.

‘Imitating History…’ sergisi üretimlerinde gerek sanat tarihinden, gerek kendi kişisel mitolojilerin-
den, gerekse tarihin kendisinden beslenen sanatçıların disiplinler arası yapıtlarını bir araya

getiriyor.

“Imitating History…” 17 Mayıs – 23 Haziran tarihlerinde C.A.M. Galeri’de izlenebilir.

  • User Ratings (0 Votes)
    0
    Your Rating:
Summary
0%
0
Muhtesem

Comments are closed.