Leyla Alaton Koleksiyonu’ndan Seçilmiş Eserler

1 Eylül – 3 Ekim 2015

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, 14. İstanbul Bienal’ine paralel olarak ALACA Leyla Alaton Koleksiyonu’ndan seçilmiş eserlere Deniz Artun küratörlüğünde 1 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

ALACA Claudia Segura Campins’in kaleminden…

Tek başına kurulan bir düş, yalnızca bir düştür. Birlikte kurulan bir düş, gerçektir. (YOKO ONO) Sanat koleksiyonları, öykü anlatmak ister, yaşamla ilgili farklı öyküler; şimdi ve burada, geçmiş ve gelecek, düşler ve korkular arasında konuşmalar başlatır. Sanat, gerçekliği nasıl görüp algıladığımızı, kendi imgelerimizi nasıl yansıttığımızı gösteren bir ayna gibidir.

Leyla Alaton koleksiyonundan sunulan seçki, ilk bakışta son derece büyülü görünse de, aslında insan olma durumuna, kaygılara ve arzulara ilişkin keskin meseleleri uyandırır. En katıksız haliyle duygu ve duyarlılık, renge bürünüp, bu seçkinin arka planında, tıpkı bir nakarat gibi, kendini tekrar eder. Bu bakımdan ALACA başlığı, koleksiyonun ‘çok renkli’ doğasını öne çıkarır; koleksiyon, alışılmış ve basmakalıp olana karşı duran, farklı coğrafyalardan ve farklı geçmişlerden pek çok sanatçıyı bir arada barındırır.

Bu koleksiyonu, çoğulluğun felsefi bir anlama kavuştuğu, ancak her bir tekilliğin saygıyla korunduğu renkli bir takımyıldızı olarak düşünebiliriz. Parlak, devingen ve oldukça canlı bu renk topluluğu, koleksiyonerin söyleminin ve sezgilerinin bir metaforu haline gelir. Eserlere yansıyan bakışı, aynı zamanda onun dünya görüşü hakkında da bize bilgi verir.

Bu sergi, biz izleyicileri, koleksiyonerin mahrem bakışının, zamana ve mekana yayılmış haliyle karşılaştırır; bir bakıma onun gizli nadire kabinesine gireriz. Bu ‘kişisel müze’nin, dikkat çekici niteliklerinden bir tanesi, kimi parçaların edisyon olmasıdır. Eserleri dünya müzelerinde sergilenen önemli sanatçıların, ulaşılması ve edinilmesi olanaklı, édition limitée eserleri biriktirilmiştir. Öte yandan, bu çoğaltılmış eserleri bir araya getiren kişinin ‘özel’liği sayesinde, bu koleksiyon ‘eşsiz’dir.

Ankara’da geçtiğimiz sene m1886’da sergilenen ALACA sergisi, Leyla Alaton’un dünyasını keşfetmemizi sağlayan, saf ve sahici bir ışık gibidir. Sanat, onun yaşamının, onu tanımlayanların bir parçası; bu sergi, paylaşılacak düşlerinin ilkidir.
Sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.ekavart.tv de izleyebilirsiniz.

SERGİ : ALACA Leyla Alaton Koleksiyonu’ndan Seçilmiş Eserler
AÇILIŞ : 1 Eylül 2015 Salı, 18:00
YER : Ekavart Gallery
ZİYARET SAATLERİ : Pazartesi – Cuma 11:00-18:30 / Cumartesi 12:00-18:30

* Ekavart Gallery, EKAV Vakfı kuruluşudur. Sergilerden elde edilen gelir, sanat dalında eğitim gören bursiyerlerimize aktarılmaktadır.