“FARKLAR FARKLILIKLAR II”

RESİM SERAMİK HEYKEL GRAVÜR VE FOTOĞRAF

KARMA RESİM SERGİSİ

11 MAYIS 2015’DEN İTİBAREN

ZİRAAT BANKASI KUĞULU SANAT GALERİSİ’NDE

“FARKLAR FARKLILIKLAR II” Resim Seramik Heykel Gravür Ve Fotoğraf Karma Resim Sergisi, Kuğulu Sanat Galerisi’nde 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 18:00’de açılacaktır.

Adnan ÖZTÜRK

1960’da Sivas’ta doğdu. 1983’te lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. 1987’de doktorasını Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda bitirdi. 1989’da doçent olarak atandı. 1996’da profesörlüğe yükseltildi. 1997-2004 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. 2005-2009 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2010-2013 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. 2015’te Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne kurucu dekan olarak atandı. Halen yağlıboya resim çalışmalarına devam etmektedir.

Abdurrahman COŞKUN

1992 yılında Rize’de doğdu. 2011 yılında Cezmi Orhan Atölyesi’nde çalıştı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü dereceyle kazandı. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Aysun Altınöz Yonuk Atölyesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Ayşe Gül ÇETİN

1982’de Nevşehir’de doğdu. 2005’te Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü, Seramik Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans ve 2009 yılında aynı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Seramik alanında akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Burçin ÜNAL

1980’de Ceyhan’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi/GSE Fakültesi, Resim Eğitimi üzerine alan sanatçı, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi/Heykel (MA) Programı’nı 2009 yılında tamamladı. 2013 yılında “İlişkisellik Bağlamında Yeni Arayışlar” isimli çalışma raporu ile “Sanatta Yeterlik” derecesi almıştır. Sanatçı, 2011 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Cemre Nilay KIZILASLAN

1989’da Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. 2003’te Resim Bölümüne başladığı Denizli Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden okul 3’üncüsü olarak mezun oldu. 2007’de yetenek sınavını birincilikle kazandığı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden 2011’de Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun oldu. Halen bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Eğitim hayatı boyunca yurtdışı ve yurtiçinde birçok sergiye katılmıştır.

Çağatay İNAM KARAHAN

1970’de Rize’de doğdu. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te yüksek lisans ve 2003’te doktora eğitimini tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde resim alanında akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergide yer alan Karahan, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Derya ERSÖZEN

1978’de Ankara’da doğdu. 2001’de Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Oluşum Drama Enstitü’sünde Drama Liderlik eğitimi aldı. Aynı kurumda drama alanında asistanlık yaptı. 2005-2010 arasında Akademisyen Seramik Sanatçısı Dr. Naile Çevik ile seramik tasarımı, dekorlama ve uygulama alanlarında çalıştı. Gazi Üniversitesinde raku ve açık pişirim workshop’una katıldı. Halen görsel sanatlar alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

1970 tarihinde İzmir’de doğdu. 1993 yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 1999’da DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı yüksek lisans programını; 2008 yılında DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda doktora programını tamamladı. Yurtiçinde 4, yurtdışında 2 kişisel sergi açan sanatçı özgün baskı resimleri ile birçok karma sergiye katılmıştır. Halen Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ebru ÇIĞIR

1987’de Sivas’ta doğdu. 2009’da Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2012’de Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde halen doktora eğitimine devam etmekte, akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Ezgi UZUN

1987’de Ankara’da doğdu. 2009’da Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen aynı anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Gökhan EKEN

1974 yılında Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Sanatta Yeterliğini ise Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. 2004 yılından bu yana Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Golnaz YAZDANİ

1983’te İran/Tebriz’de doğdu. Erken yaşlarda başladığı müzik eğitiminde N.Jahanara, A.Farşbaf ve P. Barzgar ile çalıştı. 2009’da lisans eğitimini Tebriz Azad Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Resim alanında S. B. Asgari ve heykel alanında D. Mostofi ve M.Torabi ile çalıştı. 2013’de Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına başladı. Halen aynı üniversitenin Heykel Bölümü’nde Prof. Dr. Vildan Çetintaş ve Öğr. Gör. Burçin Ünal Atölyeleri’nde heykel alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL

1981’de Ankara’da doğdu. 1999’da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden, 2003’de Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi’nde sanatta yüksek lisans ve 2011’de Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 5 kişisel resim sergisi bulunan Bingöl, çok sayıda karma sanatsal etkinliğe katılmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim alanında akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Melek ŞAHAN

1971 yılında Denizli’de doğdu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi’nde doktora programını tamamladı. Heykel çalışmaları yapan Şahan, yurtiçinde 6 kişisel, 43 ulusal ve uluslararası bienal, grup ve karma sergiye katılmıştır. Halen Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Meral BATUR

Çanakkale doğumlu olan sanatçı, 2008’de ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilimdalı Resim-iş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2010’da aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamladı. 2010’da Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2014’te Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik Programını tamamlayan sanatçı 2015’den beri Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

Mert BARLAS

1979’da Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi GSF’de, Heykel üzerine alan sanatçı, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi GSE Fakültesi Resim Eğitimi Programı üzerine 2010 yılında tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde Sanatta Yeterlik programına başlayan sanatçı halen aynı program üzerine eğitimine devam etmektedir. Sanatçı, 2012 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Meryem SALMAN

1966’da Ankara’da doğdu. 1990’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu’nda Lisans eğitimini tamamladı. 1994’de yüksek lisans; 2001’de doktora eğitimini tamamladı. 1991-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaki görevinin yanı sıra resim, seramik ve gravür çalışmalarına devam etmektedir.

Naile ÇEVİK

1975’te Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2006’da yüksek lisans ve 2013’te doktora eğitimini tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seramik, heykel ve gravür alanlarında akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Nurettin GÜLAÇTI

Aslen Diyarbakırlı olan sanatçı; lisans, yüksek lisans ve Sanatta Yeterliğini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. 2014 yılında doçent olan Gülaçtı, halen Dumlupınar Üniversitesi GSF/ Seramik ve Cam Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 15 kişisel sergi açtı ve onlarca karma sergide yer aldı. Sanatçının ulusal ve uluslararası 11 ödülü bulunmaktadır.

Oğuz ERSÖZEN

1963’te Malatya’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nde tamamladı. 1996 yılında AFSAD’dan fotoğrafçılık eğitimi aldı ve profesyonel fotoğrafçı olarak çalıştı. 2003’te Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderliği ve 2011’de Türkiye Satranç Federasyonu I. Kademe Satranç Antrenörlüğü sertifikası aldı. Halen farklı yaş gruplarıyla drama yöntemiyle satranç eğitimi ve fotoğraf çalışmalarını yürütmektedir. Serginin amacı sanatın sadece kişisel bir eylem olmadığını göstermek, sanatın ve sanatçının duygusal ve toplumsal sorumlulukları olduğunu hatırlatmak ve sanat sayesinde toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutmaktır. Güven, paylaşma ve sorumluluk bilinci ile Türk Eğitim Vakfı’na destek olarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Orhan CEBRAİLOĞLU

1992’de lisans eğitimini Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi’nde; 1998’de yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde ve 2006’da doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamladı. 2006’da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yardımcı doçent ve 2012’de doçent oldu. Halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının Güzel Sanatlar Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Üyeliği ve Dünya Sanatlar Akademisi Üyeliği bulunmaktadır.

Orhan TAŞKESEN

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği lisans programını 1999’da, yüksek lisans programını aynı üniversitede 2005’te tamamlamıştır. 2009’da Erzincan Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği doktora programını bitirdi. Sanatçı yurtiçi ve yurt dışında birçok bilimsel etkinliğe katılmış, yurtiçinde iki kişisel sergi açmış, birçok karma sergi etkinliğine katılmıştır. Halen Erzincan Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği), INSEA (International Society for Education Through Art) ve EAB (Eğitim Araştırmaları Birliği) üyesidir.

Pınar YAZKAÇ

1975 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 1997 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü yılında Söbütay Özer Atölyesi’nden mezun oldu. Lisans tezinde “Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun Kalamış Yazmaları” konusunu inceledi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini “Güzel Sanatlar Eğitimi” alanında 2010 yılında tamamlamıştır. Sanatçı, halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Sanatçı GÖRSED üyesidir.

Rasim BAĞIRLI

1980’de Azerbaycan’da doğdu. 2001 lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde tamamladı. 2008’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2015 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 2013-2014 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü Seramik Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalışmıştır. Halen sanatsal çalışmalarına serbest olarak devam etmektedir.

Sinem YAŞAR

1975’te Ankara’da doğdu. 1998’de Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Halen serbest olarak resim ve seramik çalışmalarına devam etmektedir.

Sezer CİHANER KESER

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 2000’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı aynı zamanda Rektörlük Sanat Danışmanlığı görevini yürüttü. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladı. 2009’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi’nde doktorasını aldı. 2013’de doçentlik ünvanını aldı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta, Heykel ve Seramik Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Yağmur ARISOY

1988’de Konya’da doğdu. 2012’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2014te Yüksek Lisans Eğitimine Başladı. Halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Zeliha KAYAHAN

1986’da Zonguldak’ta doğdu. 2007’de Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010’da da yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora eğitimine başladı. Halen, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim ve baskı alanlarında akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Zeynep UYSAL NURLU

1979’da Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Serbest olarak seramik, gravür ve heykel çalışmalarına devam etmekte ve çeşitli sanat galerinde sergilere katılmaktadır.

“FARKLAR FARKLILIKLAR II” Resim Seramik Heykel Gravür Ve Fotoğraf Karma Resim Sergisi, Ziraat Bankası’nın Tunalı Hilmi Caddesi No: 104 Kavaklıdere / Ankara adresinde bulunan Kuğulu Sanat Galerisi’nde, 11 – 29 Mayıs 2015 tarihleri arasında pazar-pazartesi ve resmi tatil günleri hariç 10.00 – 19.00 saatleri arasında görülebilir.

Adres : Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus – ANKARA