Tarih : 16 Haziran 2015 – 29 Haziran 2015
Başlangıç Saati 16:00

Düzenleyen Kuruluş : Kültür ve Turizm Bakanlığı – Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla, “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

İletişim Bilgileri
CerModern
Ankara Modern Sanatlar Müzesi
Sıhhıye/ Ankara

Etkinlik Programı
Farklı Üniversitelerden genç sanatçıların birlikte yer alacağı yarışma neticesinde düzenlenecek olan sergi; üslup, tür ve malzeme bakımından çeşitliliğe sahip bulunması nedeniyle ve farklı disiplinlerde eser veren genç sanatçıların yapıtlarının yan yana sergilenmesiyle oluşacak eklektik yapı hem serginin kavramsal çerçevesi ile uyum sağlayacak hem de güncel sanatın son yıllardaki gelişimini gözler önüne serecektir.

Bu anlamda proje, sanatçılara belirlenen tema kapsamında kendilerini özgürce ifade etmelerini ve bağımsızca üretmelerini sağlayan bir platform olma çabası taşımaktadır.

Yarışmanın seçici kurul toplantısı; 15.04.2015 tarihinde Prof. Tansel TÜRKDOĞAN başkanlığında, Prof. Zeliha AKÇAOĞLU, Prof. Canan ATALAY AKTUĞ, Prof. Emine Yıldız DOYRAN ve Prof. Dr. Refa EMRALİ ve Bakanlığımızı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat DEĞİRMENCİ’nin katılımıyla 193 başvuru değerlendirilmiştir.

Söz konusu değerlendirme sonucunda; 10 yarışmacı her biri 7.500 TL’lik Başarı Ödülüne, 10 yarışmacı her biri 2.500 TL’lik mansiyona değer bulunarak toplam 100.000 TL’lik ödül dağıtılmıştır. Ayrıca, 68 eser de sergilenmeye layık görülmüştür. Ödüle ve sergilemeye değer görülen 88 eserden 33 adedi tablo, 26 adedi obje, 24 adedi yerleştirme, 5 adedi ise videodur.