Açılış | Opening

Ahad Saadi’nın 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da sergi açılışı gerçekleşecektir.

Ahad Saadi – “Azarnegari”

1980 yılında İran’ın Tebriz şehrinde dünyaya gelen Ahad Saadi, sanat yaşamına 1999’da başlamış ve tamamen kişisel olarak geliştirdiği tekniğine Azarnegari adını vermiştir. Azarnegari, kelime anlamı olarak ateşle çizim yapmak anlamına gelmektedir; bu teknikle yapılan işlerde kalem ya da bir boya türü kullanılmamış olup eserlerdeki tüm renkler son derece ufak, tek tek kesilmiş kumaşların birbirinin üzerine ateşle yakılarak yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu eserlerde kumaş katmanları birbiri üzerine bindirilerek görüntü derinlik kazanmaktadır, bazen bir iş yirmi katmandan oluşabilmekte ve tamamlanması üç- dört ay sürebilmektedir. Saadi, 2008 yılında Azarnegari tekniğini İran’ın başkenti Tahran Milli Kültür Bakanlığı tarafından uzman onayıyla teyit ettirmiş, resmi kayıt altına geçirmiştir.
İran sanatından ilham alan bu çalışmalarda Saadi, tamamen kendi hislerinden ve bu sanatların derinliğinden beslenerek doğa, felsefe, sevgi odaklı, evrenle ve insanla doğrudan bağ oluşturan eserler ortaya koymuştur. Bu işlerde, evrimi, insanın aşk ve sevgi aracılığıyla kazandığı hayat enerjisini birleştirerek insanın doğayla ilişkisinin önemine de değinmektedir.
Ahad Saadi, Azarnegari tekniğiyle, İran’ın mistik ve felsefi yönlerinden beslenerek gerçekleştirdiği katmanlı, çok dokulu yeni eserlerini izleyiciyle buluşturmaktadır. Sergi, 17 Eylül – 31 Ekim 2015 tarihleri arasında ART350 Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Ahad Saadi was born in 1980 in Tabriz, Iran and has started his career in art in 1999. He gave the name Azarnegari to the technique which he evaluated individually, that has the meaning of drawing with fire; in this style, neither pencil nor any type of paint are being used, the very small pieces of textile are being burnt and pasted on top of each other. By pasting the textile pieces on top of each other, the image becomes deeper and stronger, sometimes a work can have twenty layers, and it might take three or four months to complete. Saadi has registered Azarnegari technique in 2008 officially by the Ministry of Culture of Iran in the capital, Tahran, as a new and unique style.
In his works which are created with influences from Iran, Saadi is being nourished by his own feelings and the deepness of these arts. He produces works in strong connection with nature, philosophy, love, universe, and human. The artist combines the evolution, the energy of life gained with love and compassion, and its important relation with nature.
Ahad Saadi’s multi layered and multi textured new works that cherish with the inspiration from Iran’s mystical and philosophical culture, are meeting thei r viewers. The exhibition could be seen from the 17th of September until the 31st of October in ART350 Gallery.

ART350
Daily: 11:00 – 19:00 and by appointment
Her gün: 11:00 – 19:00 ve randevu ile
Tel.: +90 216 369 80 50
Bağdat Caddesi No: 350
34738 Erenköy, İstanbul
info@art350.com