MEHMET ÖRS
Ş E H İ R (D E)

Mehmet Örs’ün “Şehir(de)” isimli Resim sergisi 18 Şubat – 9 Mart 2015 tarihleri arasında Aysel Gözübüyük Sanat Galerisinde izlenebilir.

Kent; yoğunluğun, kargaşanın ve adaletsizliğin mekanı. Metropoller biçimsel olarak dengesiz ve uyumsuz mimari öğeler yığını olarak yükselmekteler. “Mimari-sanat” ilişkisi, “mimari-kent” ilişkisiyle hem iç içe hem de çatışarak kent siluetinde kendini var etme kavgası vermektedir.
Sanatçı sosyal yapının bir parçası olduğu için, beğense de beğenmese de çevresinde var olan veya meydana gelen her şeyle birlikte yaşar. Bu bağlamda kent yapısı ve kenti büyük ölçüde şekillendiren mimari çevreden de etkilenir. Mimarlık “ağır denge” ve “ayakta durabilirlik” gibi pek çok kuralla çerçevelenmiş, bir zorunluluklar bütünüdür. Sanatçı ise bu katı kurallardan ve zorunluluklardan sıyrılıp, mimari ögeleri ve imgeleri işlerinde özgürce ele alarak kent yapısını oluşturan mimariye müdahalelerde bulunabilmektedir
Mehmet Örs, son dönem çalışmalarında şehir ve kent imgelerini sıklıkla kullanmakta olup, kompozisyonlarını genel olarak siyah beyaz karşıtlıklar ve çizgi yoğunluğu üzerine kurmakta, kentin yoğun kargaşasını ve baskın kalabalığını resim yüzeyinde daha da artırarak izleyiciye sunmaktadır. Sanatçının bu sergisinde çizgi, lekeyle birleşerek derin bir espas yaratmakta ve kent imgelerini izleyiciye sunmaktadır. Sanatçı çalışmalarını halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sürdürmektedir.