Resim sanatının yanı başında taşıdığı tarihsel birikim, alanı ‘geleneksel’in sınırları içine hapsetmeye meyilli görünmektedir.

Figür-Yorum/2015 “Resim Sergisi /
Exhibition ” 29 Mayıs / May – 17 Hazİran / Jun”
Katılımcılar:
Ahmet Umur DENİZ
Nesrin SAĞLAM
Ercan AYÇİÇEK
Sertap YEĞİN
Fatih KARAKAŞ
Semih KAPLAN
Gülveli KAYA
Serkan VAROL
Süleyman ÇAĞLAYAN
Yiğit ALTIPARMAKOĞULLARI
Ayşegül SÜREK
Sema ÖCAL
Gülistan KARAGÜZEL
Metin KALKIZOĞLU
Emel AY
Berk ARIKAN

201Oysa ki içinde yaşanılan zamanın gerçekliğini kavrayıp öznel yorumlar/öneriler getirebilen yapıtlar, şimdi ve her zaman güncel olmayı başarabileceklerdir. Öte yandan resim sanatının çağdaşlığı, her durumda biçimsel yenilenme ile açıklanabilecek bir olgu değildir. Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı boya resmi, zamanın sunduğu gerçekliğin içinde yer alarak yeni öneriler geliştirebildiği ölçüde çağdaş sanat pratikleri arasındaki yerini korumaya devam edecektir.
29 Mayıs – 17 Haziran 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut’ta izleyicilerle buluşacak olan “Figür-Yorum” isimli karma sergi, ülkemizde figüratif resim alanında üretim yapan genç sanatçılarla değerli ustaları bir araya getiriyor. Klasik, akademik, dışavurumcu, pop yada foto-gerçekçi biçim dilini benimsemiş olan bu sanatçılar, ‘insan’ı merkeze alarak gerçekleştirdikleri yapıtlarında kendilerine sunulan/dayatılan gerçeği değil, kendi gerçekliklerini sunuyorlar. Figür-Yorum sergisinde bir araya gelen on altı sanatçı, geleneksel bir sanat formu olarak boya resmini seçmiş olsalar da içinde yaşadıkları zamanın düşünsel formlarını kolektif bilince taşıdıkları yapıtlar aracılığıyla ‘güncel’e dahil olmaktadırlar.
– Meryem Uzunoğlu

Açılış: 29 Mayıs Cuma Saat: 18:00 – 20:30 Yer: ABC Salonu