REFİK YURTSEVER KİŞİSEL SERGİSİ

“GÜNEŞ TUTULMASI : AYDINLIK ve KARANLIK”

30 Eylül – 11 Ekim 2015 tarihlerinde, ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ’nde…

Doğa bütün duygusallığı ve gücüyle tuvale yansıyor…
İnsan, doğanın bir parçası, tamamlayıcısı. O, hem doğanın hem de dahil olduğu sosyal sınıfın temsilcisi.

Güneş tutulmasında gece ve gündüzün karışması, güneş ışığının coğrafyaya yansıdığı en aydınlık anının hızla karanlığa doğru geçişi
gibi… İnsan ve doğanın bu döngüdeki fiziksel ve ruhsal gelgitleri, her şeyin olduğundan farklı göründüğü anlar…

Mükemmeli arama yolculuğunda Refik Yurtsever’in fırçasıyla doğa bütün duygusallığı ve gücüyle tuvale yansıyor…

Özlem ve keder içindeki insanın, karanlıkta ve aydınlıkta tanıklık ettiği doğa ve insan ilişkisi boyutunda, sanatçının hayranlık verici sezgisel yaratıcılığıyla yaşama sevincinin oluşturduğu resimleri, güçlü bir tutkunun, eline hükmeden, onu gördüğü imgeleri deşifre etmeye sevk eden duygu ve düşün dünyasının yaratımlarıdır.

Doğada yaşam olgusunu işleyen sanatçı, kompozisyondaki figürleri bireysel kimliklerinin ötesinde, yaşamın temsilcisi olarak kullanır, yerleşimleri ve figürleri bir yaşam biçimini çağrıştıran simgeler halinde soyutlar. Diğer canlılar gibi insanı da doğanın bir parçası, tamamlayıcısı olarak konumlar, o hem doğanın hem de dahil olduğu sosyal sınıfın temsilcisidir.

İnsan bedeninin, soyut manzara ve figürlerle kucaklaştığı da olur uzaklaştığı da onun resminde. Zaman ve mekan kavramlarının iç içe geçtiği, soyutla somut arasındaki çizginin inceldiği farklı bir algılayışı zorunlu kılan sanatçı, kişisel yaşamından öğelerle sosyal gerçeklikleri bir arada harmanlıyor.

Resminin varoluşu, sanatçının öz benliğinin inşaa süreciyle yakından ilişkilidir. Hayata bakışı ve resim dilinin şekillenişi onu köklerine “yolların başlangıcı”na götürmektedir. Orası, Dicle’nin öte yanıdır. Bu güçlü duygu ve düşler estetik deneyimlerle birleşir.

Doğal oluşumlarla entegre bir yaşam biçimi kurgusu, kıyılarda ve ovada kırsallık, sanatçının doğa tasvirlerinde öne çıkmakta, bazen dingin ama zorlu bir hayat. Doğayla entegre yaşamım dinamiği fırça hareketleriyle hissettirilmekte, İnsanın doğayla mücadelesindeki gerilimi de dışa vurmaktadır.

Güneş tutulmasında gece ve gündüzün karışması, güneş ışığının coğrafyaya yansıdığı en aydınlık anının hızla karanlığa doğru geçişi gibi… İnsan ve doğanın bu döngüdeki fiziksel ve ruhsal gelgitleri, her şeyin olduğundan farklı göründüğü anlar… Sanatçı, güçlü aydınlığın ya da karanlığın nesneleri ve renkleri nasıl farklı algılattığından yola çıkarak soyutlamalarını bu efektlerle yapar ve coğrafyayı uzaktan veya yüksek bir noktadan geniş bir perspektifle izletir… Güneşin kendisi form olarak yoktur, tuvalin dışındadır ya da ufuk çizgisinde henüz doğmaktadır veya batmaktadır. Sadece etkileri gösterilir; yakıcı sıcaklığı, kör edici aydınlığı, yok olmaktayken gölgeleri, sonrasında karanlığı… Çok karanlıkta olduğu gibi çok aydınlıkta da formların belirsizleşmesi, gölge ışık yanılsamaları, görüş kaybı, gizem kavramları vurgulanmakta, her iki durumda da somut algıyı zorlaştıran, sezgilere, kurgulara yol veren bir durum sunulmakta. Ve bu karşıtlığı da olağan saymakta.

Sanatçı kompozisyon bütünlüğünü bu ögelere dayandırıyor. İncelenmesi çok katmanlı bir okumayı beraberinde getiren eserleriyle sanatseverle buluşuyor.

www.refikyurtsever.com

“Güneş Tutulması: Aydınlık ve Karanlık” Refik Yurtsever Kişisel Sergisi; 30 Eylül – 11 Ekim 2015 tarihleri arasında, Pazartesi hariç günlerde 11:00-18.00 saatlerinde sergi ziyarete açık olacak. Serginin açılış daveti 30 Eylül Çarşamba günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TC. KÜLTÜR BAKANLIĞI ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ
Mustafa Ayaz Müzesi, Ziyabey Cd. No:25 Balgat Ankara , Tel: 0 312 285 89 98