Yeşim Şahin | İç Monologlar | 05 – 28.03.15

İç Monologlar Sergisi sanatçının çocukluğunun geçtiği Almanya – Türkiye arasındaki ülke ve diller arası gidip gelmeleri sırasında aidiyetini sorgulaması ve ilerleyen yıllarda kültürel ve entellektüel zeminde sürdürülecek varoluş arayışında kendini bulması gibidir. İki dil ve iki kültür arasındaki bu gidip gelmeler, kurgusal duygu devinimlerimlerine de yön vermiştir aslında.

Figürlerde çocukluktan itibaren aile ve toplum içinde yaratılan her tür baskı ve kısıtlamalardan kendini kurtarıp özgürleştiren, aynı zamanda da kontrol edebilen iç sayıklamaların birbirleriyle diyalog kurmalarına imkan tanınmıştır. Bu yönüyle de sağaltıcı bir ifadelendirme biçimi kurulmaya çalışılmıştır.

Sanatçı, bireysel ve toplumsal ilişkiler üzerine kavramsallaştırdıği hacimlendirmelerinde 2004 yılından sonra hazır nesne kullanımına yoğunlaşmıştır. Bu hazır nesne kullanımı, 2008 yılından itibaren daha ziyade enstalasyon temelinde sürmektedir. Şahin, hazır nesne kullandığı eserlerinde bir gerçeğin karşısına bir başka gerçek çıkararak bir tür düalite yaratmayı tercih etmektedir.

Sergide yer alan çalışmalar, 2013 yılının sonlarından, 2015 yılının başlarına dek yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma evresini kapsamaktadır. Yeşim Şahin’in İç Monologlar sergisini 5-28 Mart tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izleyebilirsiniz.

Yeşim Şahin | Inner Monologues | 05 – 28.03.15

Yesim Sahin’s solo show “Inner Monologues” is about the artist questioning her identity initiated by the journeys taken in her childhood between Germany and Turkey, which led to an exploration of herself in the following years through a cultural and intellectual based search of existence. The dilemmas between the two languages and cultures influence the formation of the works in the show.

Through the figures, there is a possible communication formed between the inner monologues and the actual reactions against the pressures and restrictions formed by the family/society since the childhood. Thus, the works can be interpreted as a salvation of the artist.

The artist, concentrating on personal and social relations in her works, has begun to focus on ready-mades after 2004. Sahin poses one reality against another and chooses to develop a duality through her works.

The solo exhibition will show pieces produced between the years 2013 – 2015. Yesim Sahin’s “Inner Monologues” can be viewed at C.A.M. Gallery between the dates 5-28 March.