İstanbul, 1925 doğumludur.1944 de İstanbul Öğretmen Okulunu, 1948 de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi.

1953 de 1416 sayılı yasa uyarınca Avrupa sınavını kazandı ve Almanya’ya gönderildi. Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde Franz Nagel; Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nde Henninger ve Willi Baumeister; Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nde de Heins Trokes ile 1959 yazına kadar çalıştı. Yurda döndükten sonra önce Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde 1970 Ekimine değin atölye hocalığı yaptı ve sanat eserleri analizi dersi verdi. Bu tarihten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 19.ve 20 Yüzyıl Sanatı ve Batı Sanatı derslerinin öğretim görevliliğini yaptı; ayrıca Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim atölyesi çalışmalarını yönetti.1973’de “Modern Plastik Sanatları Yaratan Etkenler” adlı tezi ile doktorasını verdi.1982 yılından 1986 yılı Eylülüne değin aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı.1986 Eylülünde 1990 Kasımına değin de Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde prof. dr. olarak çalıştıktan sonra emekliliğini isteyerek öğretim üyeliğini bıraktı. Halen Ankara’daki özel çalışmalarına devam etmektedir.
Adnan Turani, resim çalışmaları yanında litografi ve duvar resimleri de yaptı. Özellikle beton sgrafitolar gerçekleştirdi.1964 – 1966 Yılları arasında “Sanat ve Sanatçılar” adlı bir dergi çıkardı. Bir araştırmacı ve Yazar olarak “Modern Resim Sanatını Gerçek Çehresi” ,“ Sanat Terimleri sözlüğü (toplum Yayın evi ve Remzi Kitapevi),” Güzel Sanatlar Sözlüğü (Türk Dil Kurumu), “ Resim Üzerine” (Toplum Yayım Evi), “Dünya Sanat Tarihi” (İş Bankası Yayınları ve Remzi Kitapevi), “ Çağdaş Sanat Felsefesi” (Varlık Yayınevi ve Remzi Kitapevi) “Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı” İş Bankası Yayını ), “ Resimde Geometri” (İş Bankası Yayını ), “ Sanat Ansiklopedisi” II.C., (Bateş Yayını ); İngilizce , Fransızca ve Almanca olarak yayımlanan ortak yazarlı “Turkish Painting”adlı kitabın “Türkiye’de Soyut Resim Eğilimler” bölümünü yazdı; 1989 da da “Die Türkische Malereyi”,(İş Bankası Yayını ) adlı Almanya’da açılan bir Türk Resmi Sergisi’nin katalog kitabındaki metnin yazarı oldu. Son olarak “Zeki Faik İzer” monografisi (Eylem 80 Yayınları) yayınlandı.
İki kez ‘Devlet Resim Ödülü’ alan sanatçı, 1992 de yılın sanatçısı seçildi; 1993 de Sedat Simavi ödülünü aldı.1996 da Uluslar- arası Plastik Sanatlar Derneği’nce kendisine “Onur Ödülü”1998 de Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından, ülkemize plastik sanatlar alanında yaptığı hizmetler nedeni ile onursal doktora , 1990 da Hacettepe Üniversitesi’nce, gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalar ve yayınları nedeni ile “Hacettepe Sanat Ödülü”ve 2001 yılında da Çağdaş Sanatçılar Vakfı “Onur Ödülü” verildi.

Eserleri yurtiçinde özel ve tüzel birçok koleksiyonda bulunan Turani’ nin yurtdışında Tel Aviv, Musee L‘art Moderne; Ürdün Amman Royal Museum of Fine Art; Museum of Ben Gray Foundation, Illinois; Carpi Museum of Xylographie; Bronx Museum of New York müzelerinde eserleri bulunmaktadır.