P E T E R S A N D E R S

BARIŞA MANEVİ BİR YOLCULUK / AN ODYSSEY OF PEACE

Işığı Aramak / Searching For Light

Açılış: 10 Nisan Çarşamba Saat: 18.00

Sergi Süresi: 10 Nisan – 10 Mayıs

Yer: TAKSİMSANAT Taksim Meydanı, Metro İstasyonu Girişi Beyoğlu / İstanbul

Proje: KÜLTÜR A.Ş

Küratör : Mehmet Lütfi Şen

Taksim Sanat Nisan ayında “Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak” projesiyle, dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçılarından Peter Sanders’ı ağırlıyor. Sanders’ın vizörden gördüğü̈ dünyadan, kendi dünyasına yarım asra yakın sanat hayatının minik bir özeti olarak hazırlanan proje dört epizottan oluşuyor. İlk bölümde Sanders’ın İkinci Dünya Savaşı sonrası çöküntüye ayna tuttuğu ve yeni dünyanın şairleri dediği Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eric Clapton gibi geleceğin ikonlarının enerjisine ve yaratıcılıklarına şahitlik ettiği bir yapı yer alıyor. Sonraki bölümü̈, yaşadığı toplumda tamamen geriye itilen inanç ve maneviyatı arama sorgulama, ilahi gerçekliğin izinde Doğu’ya yolculuk oluşturuyor. Üçüncü̈ bölümü̈, İslam dünyasında yolunu bulmak ve on yıllar boyu süren yolculuğu barış hakkında konuşanlar değil barışın bizzat kendisi olan veliler ermişler besliyor. Serginin son bölümünün temasını, İslam’ın gerçek güzelliğine bir fotoğrafçı olarak eserleriyle eşlik etmek, bütün bir hayat tecrübesini insanlığa sunmak oluşturuyor. Elbette bu retrospektif sergi bir dünya sanatçısını bütünüyle ifade etmiyor. Mekânın sınırları içinde sınırsız bir fotoğraf dünyasından ipuçları devşirmeyi mümkün kılıyor sadece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarağından gerçekleştirilen Peter Sanders sergisinin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen yapıyor. Sergi 10 Mayıs’a kadar haftanın her günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında izleyenlere acık olacak.

Temsil Etmenin Ötesi

Sanat yaratıcılığın girift süzgecinden doğar. Bir eserin ardında sanata adanmış çileli ve keyifli, büyük çabalarla örülmüş bir ömür vardır. Gerçekte sanatla ilişki kurmanın yolu, sanatçının çile, keyif ve çabalarına tanık olmakla başlar. Bu sanatsal temas kendi içimizdeki sanatsal yaratıcılığı tetikler. Daha önce tanığı olmadığımız, ezberimizi bozan ve sanatsal ilişki kurmak için bizi yaratıcılığa zorlayan bir yanı vardır sanat eserinin. Böyle bir sanat eseri belki kısa zamanda tamamlanır. Ama bu eserin ortaya çıkmasına, sanatçının bitmez tükenmez çabaları, kuramsal çileleri ve sanata adanmış bir ömür eşlik eder. Özellikle fotoğraf sanatının geçmişten geleceğe, bir durumdan başka bir duruma, bir görüşten başka bir görüşe, Roma paralarındaki Janus gibi ters yönlere bakan iki ayrı yüzü̈ vardır. İlk yüzün baktığı yerde fotoğraf öncelikle belgedir, bilgidir. Tarkovsky’nin deyimiyle zamanın mühürlenmiş karesidir. Fotoğraf bu yüzüyle fotoğrafçının vizöründen gördüğü̈ gerçekliğin yerini tutar ve onu temsil eder. Ayrıca geçişleri ve değişimleri

sembolize eder, zamanı temsil eden bir figüre dönüşür. Ama fotoğrafın bu ilk elde algılanan yönünün üstüne çıkarak vardığı yerin, başka bir yüzü̈ vardır. Bu ikinci yüzüyle fotoğraf bir varlığı temsil etmenin ötesine geçer ve kendisi bizatihi bir varlık olarak çıkar karşımıza. Baktığımız eserde bu iki yüzü̈ de görebiliyorsak, fotoğraf ile fotoğraf sanatına ilişkin ince ayırımın ortaya çıktığı yerdeyizdir. Bu

ikinci yüzün belirdiği her karede fotoğraf sanata dönüşür.

Sizleri “Barışa Manevi Bir Yolculuk” projesiyle, dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçılarından Peter Sanders’la buluşmaya, üst paragrafta özetlediğim fotoğrafın her iki yüzünün doğduğu otobiyografik üst dilde, keyifli bir yolculuğa davet ediyorum. Sanders’ın vizörden gördüğü̈ dünyadan, kendi dünyasına yarım asra yakın sanat hayatının minik bir özeti olarak hazırladığımız proje dört epizottan oluşuyor. İlk bölümde Sanders’ın İkinci Dünya Savaşı sonrası çöküntüye ayna tuttuğu ve yeni dünyanın şairleri dediği geleceğin ikonlarının enerjisine ve yaratıcılıklarına şahitlik ettiği bir yapı yer alıyor. Sonraki bölümü̈, yaşadığı toplumda tamamen geriye itilen inanç ve maneviyatı arama sorgulama, ilahi gerçekliğin izinde Doğu’ya yolculuk oluşturuyor. Üçüncü̈ bölümü̈, İslam dünyasında yolunu bulmak ve on yıllar boyu süren yolculuğu barış hakkında konuşanlar değil barışın bizzat kendisi olan veliler ermişler besliyor. Serginin son bölümünün temasını, İslam’ın gerçek güzelliğine bir fotoğrafçı olarak eserleriyle eşlik etmek, bütün bir

hayat tecrübesini insanlığa sunmak oluşturuyor. Elbette bu retrospektif sergi bir dünya sanatçısını bütünüyle ifade etmiyor. Mekânın sınırları içinde sınırsız bir fotoğraf dünyasından ipuçları devşirmenizi mümkün kılıyor sadece.

Uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz “Barışa Manevi Bir Yolculuk” sergisinde Sayın Peter Sanders’la birçok yazışma ve iki defa bir araya gelerek baskı örneğinden katalog tasarımına kadar uzun bir mesai yaptık. Ben kendisine yoğun sanatsal çalışmaları arasında projemize ayırdığı zaman için gönülden teşekkür ediyorum. Bir dünya sanatçısını İstanbullularla buluşturmanın imkânlarını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetimine ve büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Lütfi Şen / Küratör

Beyond Representing

Art is born through the intricate filter of creativity. Behind an artwort is a life dedicated to art; a life full of suffering and joy built with great efforts. In fact, the way to relate to art begins with witnessing the artist’s suffering, joy and efforts. This artistic contact triggers the artistic creativity within us. The artwork has a side that we have not witnessed before, that defamiliarises us from the things we think we know, and that forces us towards creativity in order to establish an artistic relationship. Such an artwork is perhaps completed in a short time. However, the creation of this work is accompanied by the artist’s endless efforts, abstract sufferings and by a life dedicated to art. The art of photography in particular has two separate faces, just like Janus in the Roman money, one looking at the past and the other to the future, from

one situation to another, from one view to another. Where the first face is looking, the photograph is primarily the document, the information. As Tarkovsky says, it is the sealed frame of time. The photograph, with this particular side, replaces and represents the reality that the photographer sees from a viewfinder. It also symbolises transitions and changes that make it transform into a figure that represents time. But

there is another side of the photograph where the picture actually reaches beyond the very first perceived aspect. Photography goes beyond representing a being with this second face, and it manifests itself as an actual entity. If we can see these two faces in the artwork we look at, we are in a place where the fine distinction between photography and the art of photography arises. In each frame where this second face

appears, photography transforms into art.

With the “A Spiritual Journey to Peace” project, I would like to invite you to visit Peter Sanders, one of the world’s leading photographers, and to a pleasant journey where both sides of a photograph I have mentioned in the paragraph above are born in an autobiographical metalanguage. The project which we prepared as a summary of half a century of Sanders’ art life from the world that he has seen from his viewfinder to his own world consists of four episodes. In the first part, there is a structure in which

Sanders mirrors the depression happened after the World War II and witnesses the energy and creativity of the future icons he calls the poets of the new world. The next part is the journey to the east on the track of divine reality, searching for and questioning faith and spirituality, which were completely pushed back in the society he lives. The third part contains finding one’s own way in the Islamic world, the saints and holy people that are the peace itself rather than individuals that talk about their decades-long voyage about peace. The exhibition’s final part accompanies the real beauty of Islam with his works done as a photographer, and presents his whole life experience to all mankind. Of course, this retrospective exhibition does not fully express a global artist. It only enables you to find some clues from an infinite

photography world within the boundaries of the space.

In the “A Spiritual Journey to Peace” exhibition that we have been preparing for a long time, we exchanged correspondence with Mr. Peter Sanders, met twice and had a long meeting about various subjects from printing to catalog design. I would like to thank him wholeheartedly for sparing time for our project during his intense artistic projects. I would like to express my gratitude to the Istanbul Metropolitan Municipality senior management that provided the opportunity to bring together a

global artist with the Istanbulites, and my colleagues who worked with great devotion.

Mehmet Lüfi Şen

Curator

P E T E R S A N D E R S

Peter Sanders, 50 yıllık fotoğrafçılık kariyeri boyunca 500
binden fazla fotoğraf çekti.

Araştırma ve keşif yolculuğu 60’lı yılların sonlarındaki rock
müzik ikonlarıyla başlayan Sanders, ardından Hindistan’a
giderek oradaki çeşitli inançları inceledi.

Peter gezileri sayesinde zengin İslam kültürü ve mimarisi ile
birlikte geniş Müslüman dünyasını belgeleme olanağı yakaladı.

Bu aynı zamanda onun İslam dünyasındaki Allah dostlarını
keşfetme arayışında da etkili oldu.

Peter’ın hem fiziksel hem de ruhsal anlamıyla yolculuğu,
yol boyunca hayatın ve toplumun her kesiminden insanlarla
tanışma fırsatı yakalaması, bir fotoğrafçı olarak büyük deneyim
kazanmasını sağladı. Biz de bu deneyimi daha geniş bir seyirci
kitlesine aktarmak istiyoruz.

Kendisi beş yıl boyunca Ekselansları Prens Charles’ın derneği
MOSAIC’in Mütevelli Heyetinde yer aldı. Günümüzde de
derneğin elçiliğini yapmaktadır.

Sanders dünyanın en etkili 500 Müslüman’ından biri olarak
seçilmiştir.

2013 yılında Dubai’de Ekselansları Şeyh Mohammed Bin Raşid,
kendisine Moda ve İslami Sanat Ödülü’nü vermiştir.

Bu Peter’ın ilk retrospektif sergisidir.

P E T E R S A N D E R S

Peter Sanders’ fifty years of photography has produced a vast
archive of more than 500,000 images.

Peter’s journey of exploration and discovery started with
the Rock Icons of the late 60’s, followed by his early travels
throughout India and its various faiths.

Peter’s extensive travelling saw him document the vast world
of Islamic culture, architecture and peoples. This ran in parallel
with his own personal quest to search out the true spiritual
saints of the Muslim world.

Peter’s journey, both physical and metaphorical, and the
gift it has offered of meeting people from every aspect of
life and society, has produced a wealth of experience for
the photographer. We are hoping to share this with a wider
audience.

For 5 years he was on the Board of Trustees of HRH Prince
Charles charity MOSAIC and now stands as an ambassador of
the charity.

He has been listed as one of the 500 most influential Muslims
around the world.
Received ‘Fashion and Islamic Art 2013’ award from
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum in Dubai.
This is Peter’s first retrospective exhibition.