“gençlerle buluşuyoruz…”

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, 7 Ocak – 13 Şubat 2016
tarihleri arasında, 3 genç sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.

Terakki Sanat, sanatseverleri Anadolu Üniversitesi’nin genç yeteneklerinden Metin Kalkızoğlu, Ağıt Uğur Uludağ ve Mehmet Yıldırım’ın sergisiyle buluşturuyor. Gençler farklı disiplinlerdeki peyzaj ağırlıklı resimlerinde, doğayı ve doğa içindeki yaşamı kendi çizgileriyle yorumluyorlar.

Metin Kalkızoğlu, eserlerinde yalın ve dingin bir atmosfer içinde ‘sakin güç’ kavramını tüm sadeliği ile ele alıyor. Bu bazen bir figürün küstah bakışında, kimi zamanda puslu bir günün ardında kalan kuru bir ağaçta gösteriyor kendini. Eserlerin tamamını ince bir tül gibi saran melankolik minimallik içinde dolaşan bu güç teması olanca sessizliği ile gözünü izleyiciye dikiyor. Sanatçının resimlerinde zaman neredeyse hiç akmaz gibi sakin. Dinginliğin verdiği huzurla birlikte figürler ve peyzajlar ayrı tuvallerde birleşip bir bütün halini alıyor. Teknik olarak eserler tüm ayrıntılardan arındırılmış gibi, ifadeler ve duygular resmin tek odak noktasını oluşturuyor.

Sanat olgusunun evrensel dili aracılığı ile kültürlerarası etkileşim ve diyalog yollarının sonsuza dek koşulsuz ve samimiyetle açık kalacağı şüphesizdir. Bu nedenle sanat olgusunun ortak paydasında, farklı disiplinlerde gerçekleştirilen özgün yaratıcı çabaların öneminin bilincinde olunup, saygı duyulmalıdır. Ağıt Uğur Uludağ işte tamda bu nedenle; düzenini bozduğumuz, farkında olarak ya da olmadan zarar verdiğimiz doğanın dengesini, yaşamın renkliliğini, tabiatın coşkusunu ve dinginliğini; biraz mistik, biraz gerçek üstü ama ustaca kullandığı renkleri düşleriyle harmanlayıp, içsel süzgecinden geçirerek ve tüm öznelliğiyle resimlerinde çözümlüyor.

Mehmet Yıldırım resimlerinde; yakaladığı zemin tarzı ile spontane oluşan peyzaj görüntüsü, yer yer zeminde oluşan lekelerle sanata farklı bir yorum katıyor. Geleneksel zemin ve arka plan kullanımlarını sorgulayarak alışılageldik fırça ve boyama teknikleriyle farklı denemelere girip, sıradan doğa tasvirlerini terk ederek, doğaya ait unsurları zaman zaman şehirli detaylarla zenginleştiriyor. Sanatçı pek çok çalışmasında doğal uzamlarından koparılmış, fakat yine doğanın içerisinde konumlandırılan manzaraları gerçeküstü bir yaklaşımla ele almaktadır. Böylelikle farklı yorumlara açık, çok katmanlı bir yorum algısı yaratmayı hedefleyerek resim sanatının zemine yönelik klasik beklentisini bozan, ön planla arka fonun çoğu zaman iç içe geçtiği özgün bir yaklaşıma ulaşıyor.

Yaşamın içinden doğanın farklı anlatımlarını keşfetmeniz için, 7 Ocak Perşembe günü gençlerle buluşmak dileğiyle…

Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2 34335 Levent – İSTANBUL
T. 0212 351 00 60 pbx F. 0212 351 00 48 www.terakkisanat.com