HASAN AKIN RESİM SERGİSİ
12-31 0CAK 2017

Ferhat Özgür’e göre; Hasan Akın’ın doğa kaynaklı pastelleri, suluboyaları ve desen notları boyasallığa giden araçlar olmanın ötesine geçerek, başlı başına birer amaç oluyorlar ve doğaya duyulan saygıyla birlikte çok ciddi ve özgür diyalogların sonucunda oluşuyorlar. Amaç, kavrananın ve duyumsananın resimselleştirilmesi ise bu amacın ötesindeki sınır çizgisi asla ihlal edilmiyor, nesneler son derece arı-duru, duygu ve istem yoğunluklarıyla yüklü, renk ve leke ilişkileri sağlam, armonik, asla katı ve belirlenmiş sistemler şeklinde yer almıyorlar, derinlikli bir görme eylemi sonucunda var olabiliyorlar, ancak.
Değerli sanatçının eserleri 12- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında AGSANAT Aysel Gözübüyük Sanat Evinde izlenebilir.
Aysel Gözübüyük