10 – 28 Şubat 2016 tarihleri arasında Aysel Gözübüyük Sanat Galerisinde açılacak olan

Hüsnü Dokak sergisi, farklı malzeme ve tekniklerle Türkiye’ de yaşanan son dönem olayları

konu edinmektedir.

Yeni bir ‘düzen’, yeni bir ‘rejim’ yaratma adına yapay olarak yaratılan sorun, toplumun her

türden dinamiklerini zayıflatmakta ve sarılması yıllar sürecek derin yaralara neden

olmaktadır. Düzeni sarsan bu önemli terör soruna acil müdahale edilmesi için metaforik

yaklaşımla ambulans ismi seçilmiştir.