II. PEKER SANAT ÖDÜLLERİ’NE BAŞVURULAR BAŞLADI

Farklı sektörlerde gösterdiği etkinliklerin yanı sıra, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla ‘’Onur

Ödülü’’, ‘’Başarı Ödülleri’’ ve ‘’Mansiyon’’lar veren Peker Grup’un bu yılki yarışmasının başvuruları

başladı.

Resim alanında yaratımda bulunan genç sanatçıları tanıtmak, çalışmalarını desteklemek, yapıtlarını

izleyicilerle buluşturmak ve sanat dünyasına kalıcı değerler kazandırmak amacıyla ‘’ Başarı Ödülleri’’

ve ‘’Mansiyon’’lar; yaratıcı duyarlılığını özgün bir üslupla yansıtarak, üretim sürecinde büyük aşamalar

sağlamış yetkin sanatçıları onurlandırmak amacıyla da her yıl bir sanatçıya ‘’Onur Ödülü

verilmektedir.

Seçici kurulunda; Doğan Hızlan, Prof Dr. Turan Erol, Prof Dr. Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Habip

Aydoğdu, Erhan Peker ve İbrahim Karaoğlu’nun bulunduğu yarışmaya katılacak eserler 31 Aralık

2014’e kadar Peker Sanat Evi’ne iletebilirler.

‘’Başarı Ödülleri’’ kazanan 3 sanatçının her birine 5.000 TL; ‘’Mansiyon’’lar ise 5 sanatçıya 2500 TL

olarak verilecektir.

 

GELENEKSEL PEKER SANAT ÖDÜLLERİ II

Peker Grubu, farklı sektörlerde gösterdiği etkinliklerin yanı sıra, sanata ve sanatçıya

destek olmak amacıyla “Başarı Ödülleri”, ’’Mansiyon’’ ve “Onur Ödülü” verecektir.

Sanata değer katmak için, bu yıl ikincisi verilecek olan ödüllerin gelenekselleşmesi ve

Türk resim sanatına yararlı olması umuduyla tüm sanatçılara başarılar dileriz.

Peker Sanat Başarı Ödülleri ve Mansiyonları:

Resim alanında yaratımda bulunan genç sanatçıları tanıtmak, çalışmalarını desteklemek,

yapıtlarını sergilemek ve sanat dünyasına kalıcı değerler kazandırmak amacıyla her yıl

verilir.

Başarı Ödülleri:

3 yarışmacı ödüllendirilecektir. Başarı kazanan yarışmacıların her biri 5000 TL ile

ödüllendirilecek ve ödül sahiplerine “Peker Sanat Başarı Ödülü” plaketi verilecektir.

Ödül alan yapıtlar ‘’Peker Sanat Koleksiyonu’’na satın alınmış gibi işlem görerek katılır.

Yapıtlar üzerindeki tüm haklar Peker Sanat’a aittir.

Mansiyon Ödülleri:

5 Yarışmacı ödüllendirilecektir. Mansiyon kazanan yarışmacıların her biri 2500 TL ile

ödüllendirilecek ve ödül sahiplerine “Peker Sanat Mansiyon Ödülü” plaketi

verilecektir. Ödül alan yapıtlar ‘’Peker Sanat Koleksiyonu’’na satın alınmış gibi işlem

görerek katılır. Yapıtlar üzerindeki tüm haklar Peker Sanat’a aittir.

Seçici Kurul:

1. Doğan Hızlan

2. Turan Erol

3. Ergin İnan

4. Yalçın Gökçebağ

5. Habip Aydoğdu

6. Erhan Peker

7. İbrahim Karaoğlu

Peker Sanat Onur Ödülü:

Yaratıcı duyarlılığını özgün bir üslupla yansıtarak, üretim sürecinde büyük aşamalar

sağlamış yetkin sanatçıları onurlandırmak amacıyla her yıl bir sanatçıya verilecektir.

Ödül Koşulları:

1. Jüri tarafından belirlenecek bir sanatçıya verilecektir.

2. Onur Ödülü kazanan sanatçılara “Peker Sanat Onur Ödülü” plaketi verilecektir.

Ödül Sergisi:

Ankara’da Peker Sanat Evi’nde, Şubat ayında açılacak olan sergi ile gerçekleştirilecektir.

Yarışma Koşulları:

1. Yarışmaya 20-35 yaş arasındaki TC vatandaşı sanatçılar katılabilir.

2. Her sanatçı daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, 1 yapıt ile

katılabilir.

3. Yarışmaya tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan

yapıtlar kabul edilir. (Kâğıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş

yapıtlar yarışmaya kabul edilemez.)

4. Yapıtların boyutları 90 cm’den küçük 200 cm’den büyük olmamalıdır.

5. Konu serbesttir.

6. Ödül alan sanatçılar sonraki yıllarda yapılacak “Peker Sanat Ödülü”

yarışmalarına katılamazlar.

7. Yapıtlar, sergilenmeye hazır bir şekilde teslim edilecek ya da

gönderilecektir.

8. Yapıtların arka yüzünde, yapıtın adı, boyutları, fiyatı ve sanatçının Ad-
Soyad, adres, telefon ve e-mail bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket

bulunmalıdır.

9. Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen yapıtların yer

aldığı bir katalog-kitap hazırlanacaktır. Bu nedenle her yarışmacı;

– Yarışmaya katıldığı yapıtların ve en az 10 farklı yapıtının fotoğrafını

CD ya da DVD’ye (300 dpi çözünürlükte) kaydederek ve portre

fotoğrafını da ekleyerek,

– Özgeçmişlerini (150 sözcüğü geçmeyecek şekilde)

– Sanat anlayışlarını (150 sözcüğü geçmeyecek şekilde) yazarak

10. Yarışmaya katılacak olan yapıtlar 31 Aralık 2014 tarihine kadar “Peker

Sanat Ödülleri” Hilal Mah. Alexander Dubcek Cad. (eski 6.cad) No: 18/B

Yıldız-Çankaya / Ankara adresine, elden ya da kargo ile teslim edilecektir.

11. Kargo ile gönderilen yapıtların tüm masraf ve sorumluluğu sanatçılarına

aittir.

12. Yarışma sonunda seçici kurul tarafından ödüllendirilen ve sergilenmeye

değer görülen yapıtların afiş, broşür, katalog, kitap gibi tanıtım amaçlı

kullanımı Peker Grup’a aittir.

13. Yarışma sonucunda ödüllendirilmeyen ve sergilenmeyen yapıtlar 15 gün

içerisinde sahiplerine gönderilecektir veya kendileri yapıtlarını Peker

Sanat’tan alabilirler. Bu yapıtların gönderilme masraf ve sorumlulukları

sahiplerine aittir.

14. Yarışma sonucunda ödüllendirilen ve sergilenmek üzere seçilen yapıtların

sergi programları (yer ve tarihleri) ilgililere duyurulacaktır.

15. Yarışma sonuçları Ocak ayında basın yoluyla duyurulacaktır.

16. Yarışmaya katılan adaylar yarışma ile ilgili koşulları kabul etmiş sayılırlar.

NOT: Peker Sanat Ödülleri’ne son katılım tarihi her yılın son günü

olarak belirlenmiştir.

Peker Sanat Tel: 0312 439 3003

gönderecektir.