İrfan Önürmen
SARKAÇ / PENDULUM
03 Mart – 23 Nisan 2016
C24 Gallery, New York

C24 Gallery, 03 Mart – 23 Nisan 2016 tarihleri arasında İrfan Önürmen’in SARKAÇ / PENDULUM ismini taşıyan üçüncü solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

İrfan Önürmen’in C24 Gallery’deki ”Sarkaç / Pendulum” ismini taşıyan üçüncü solo sergisinde

içinde bulunduğu ruh halinin tezahürünü görürüz. Sanatçı içsel olanla yaşanan realitenin

sarsıcılığı arasında gidip gelen bir sarkaç gibi salınır. İçsellik ve ideolojik alanlar arasında gider

gelir. Sürekli bir ikilem yaşar gibidir. Bu durumla baş edebilmesi için sanat bahçesinde hem oyun

kuran hem oyunbozan olmayı yeğlemiştir. Öyle de yapar. Bunun için ciddiyetle sanatsal yapıtlar

üretmek ve onun ironisini yapmak arasındaki sınırda dolaşmayı hep sevmiştir. Düzeni yıkmak için

kaos yaratmaya yeltenmek ister ama kaostan kaçmak için bir düzen oluşturmanın gayretini taşır

aynı zamanda. Yapıt yüzeyinde oluşturduğu geometrik formlarla duygu yüklü boya alanları

arasındaki ilişki, içinde bulunduğu salınımın değdiği diğer uçlardır. Uyum ve uyumsuzluğun

peşinden koşmak isterken kırılganlık, şeffaflık, parçalanma ve derinlik gibi kavramlar üzerine

kurduğu bir estetik anlayış geliştirmiştir. Kurguladığı gizemli atmosferlerinde gerçek olan,

örtülmüş ve bir perdenin arkasına gizlenmiş gibidir. Yapıtlarında ikili anlamlar hiç peşimizi

bırakmaz ve bizi tedirgin eder. Konuları bir yanıyla son derece günlük ve sıradandır ama aynı

zamanda büyük insanlığı sembolize edecek şekilde devasadır. Sanatçı; insani trajedilerin

yaşandığı coğrafyada yaşar, insan hayatının parçalanması ve sürgün edilmesinin şahididir, savaşın

sinsiliğini ve acımasızlığını hisseder. Sonuçta konuları hayata aittir ve medyadan üzerimize akan

simge ve imgelerle yüklüdür.

İrfan Önürmen’in ”Sarkaç / Pendulum” ismini taşıyan sergisi 03 Mart – 26 Nisan 2016 tarihleri

arasında C24 Gallery, New York’ta ziyaret edilebilir.

İrfan Önürmen (1958, İstanbul)

İrfan Önürmen 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden

mezun olmuştur. Çalışmalarında farklı malzemeleri özgün biçimde kullanarak tül kolajlar, tül

üstüne boyamalar, gazete heykeller ve enstalasyon serileri meydana getiren İrfan Önürmen,

çağdaş medya merceğinden görünen kişisel ve kamusal deneyimler arasındaki ilişkiler ve

farklılıkları açığa çıkarmaktadır.

Sanatçının kişisel sergileri arasında C24 Gallery, New York (2014), Dis-order, Katara Art Center,

Qatar (2012), C24 Gallery, New York (2012), Otopsi, Pi Artworks, İstanbul (2011)

bulunmaktadır. Katıldığı grup sergiler arasında ise 9. Çağdaş Türk Ressamı, Brüksel (2004),

Made in Turkey, Frankfurt (2008), Intersections, Yeni Bağdat Müzesi ve Terrör Fabrikası, Selanik

Çağdaş Sanatlar Müzesi (2009), 6 positions in critical art from Istanbul, Akademie der Künste,

Hanseatenweg, Berlin (2009), Contemporary Art From Istanbul, Museo Comunale d’Arte

Contemporanea, Polignano a Mare, İtalya (2010) yer almaktadır. Önürmen’in eserleri, The

Armory Show ve Dubai Art Fair gibi birçok uluslararası fuarda yer almıştır ve İstanbul Modern

dahil, yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli koleksiyonda yer almaktadır.

C24 GALLERY

560 West 24th Street, New York, NY 10011 +1(646)416-6300 c24gallery.com