Kağıt Üzerine
Tarih: 01 Nisan 2016 Cuma – 07 Mayıs 2016 Cumartesi
Yer: Mixer
1 Nisan 2016 – 7 Mayıs 2016

Açılış: 1 Nisan Cuma, 18:00

Mixer’in 1 Nisan tarihinde açılacak olan sergisi Kağıt Üzerine, farklı disiplinler ile çalışan sanatçıları “kağıt üzerine” bir diyalog kurmak adına bir araya getiriyor. Sergi genel olarak kağıdın, yaratım sürecindeki yerine odaklanarak sanatçının üretimi için vazgeçilmez bir malzeme olduğunu hatırlatıyor. Herhangi bir fikrin dış dünyayla ilk teması ve dışavurumunun kağıt üzerinden gerçekleştiği bu durumlar, soyut ile somutun ilk buluşması olarak değerlendirilebilir.

Kağıt Üzerine, kağıdın yaratma sürecindeki yerini, bunun hangi noktalarda sanatçıyla kesiştiğini ve kağıdın ne kadar farklı mecra içinde değerlendirilebileceğinin olasılıklarında geziniyor. Kağıt üzerine yapılan desenler, kağıdı bir materyal olarak kullanan yerleştirme projeleri, kağıt üzerine eskiz yapmadan başlanamayacak heykel çalışmaları, kağıdın arşivsel niteliğiyle ele alındığı durumlar ve nice “henüz” gerçekleşmemiş projeler… Her sanatçının kağıtla geliştirdiği özgün ilişkiye odaklanan Kağıt Üzerine, bu malzemenin sanatçılar için ne anlama geldiğini, sanatsal pratiklerine hangi noktalarda dahil edildiğini ve üretim süreçlerinde nasıl bir rol oynadığını inceliyor.

Sanatçıların kağıtla olan özgün ilişkilerini ortaya koyan Kağıt Üzerine, gerek belgesel anlamda gerek estetik arayışlar içinde, gerekse sadece malzemenin özüyle bağlantılı çeşitli olasılıklar sunmayı hedefliyor.

Sanatçılar: Pınar Akkurt, Kaan Bağcı, Berkay Buğdanoğlu, Nermin Er, Murat Han Er, Didem Erk, Aslımay Altay Göney, Melike Kılıç, Çağla Köseoğulları, Alican Leblebici, Ali İbrahim Öcal, Melis Önalan, Elif Özen, Seçkin Pirim, Melih Sarıgöl, Ali Sarugan, Candaş Şişman, Esma Paçal Turam, Kerim Yetkin

Adres : Mixer, Sıraselviler Cad. No: 35, 2. Bodrum Kat, Beyoğlu, İstanbul
Tel : 0 212 243 54 43
Web : www.mixerarts.com
E-mail : info@mixerarts.com