Lanpir, “Melekler Zamanı” ile Platform A’da Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’de gerçekleştireceğimiz açılış kokteyline tüm sanatseverleri bekliyoruz.

“Bir melek insanın kendisinde bulduğu, kendisine yakıştırdığı sıra dışı bir ahlakı, sıra dışı bir güzelliği ve oranı, göksel bir makamı ve aşkın yetileri, becerileri temsil eden bir varlık, bir oluştur. Kanatlıdırlar, çünkü kanat isteriz; göktedirler, çünkü göğü özleriz, göğü delicesine merak ederiz ve severiz. Günahsızdırlar ama biz pek günahlıyızdır. Dilediklerine görünürler, oysa biz her zaman dilemediklerimize de görünürüz. Ölmezler, biz ise pek ölürüz; her gün ve günde birkaç kere rastlantı marifetiyle yaşadığımızı düşünürüz. Doğmazlar, doğurmazlar da. Ama biz kan içinde doğar ve kan içinde doğururuz, göbek bağlarımızı dişlerimizle keseriz. Pek kıymetli rolleri vardır göğün katları arasında. Zaman zaman elçidirler, zaman zaman vakanüvistirler, zaman zaman gökten yere doğru uzanan ya da sallanan şefkatli ya da hiddetli birer eldirler. Ama hepsinden önemlisi şahittirler melekler. Geçmişte tarihin hiçbir olayının, önemli doğumlarının, meleklerin şahitliği olmadan resmedilmediğini kolayca görebilirsiniz…” (Lanpir, Nisan 2019)