Mustafa Duymaz’ın Onaylanmış Tahribat sergisi 30 Nisan Cumartesi günü Ankara m1886 sanat projeleri’ nde açılıyor…

Günümüzde, büyük kentlere artan göç eğiliminin, uluslararası ölçekte geçerliliğini koruyan mega kent projelerini görünür kıldığının farkında olan Mustafa Duymaz, Onaylanmış Tahribat sergisinde, resmi mecralardan güç alan küresel sermayenin, rant elde etme uğruna kentlerin parsellenmesi sürecine olan etkisine dikkat çeker.

David Harvey’ in, Mutenalaştırma (Kentsel Soylulaştırma) olarak ifade ettiği mimari ve kentsel olguya yönelik saldırı ile kamusal alanların özel alanlara dönüştürülerek yaşam alanlarının kuşatılması ve daraltılması neticesinde ‘’modern hapishane’’ konumuna gelen kent, insanı, kendi kültürel ortamına yabancılaştırır.

Pepe Kalle’ nin “Büyük şehre gidenler çölün ortasına düştüler” sözü doğrultusunda, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte farklı medya ortamlarında artan reklam faaliyetleri ve üretimi azaltan sermaye politikaları, modern insanı, kent kültürünün birer tüketim figürüne dönüştürürken organik kent olgusuna da zarar verir.

Mustafa Duymaz’ ın Onaylanmış Tahribat sergisi 29 Mayıs’a kadar m1886 sanat projeleri’ nde izlenebilir.