Gülnihal Mamat Hat Sergisi “Nokta Hali”
Açılış: 8 Kasım Perşembe Saat: 19.00
Sergi Süresi: 8 Kasım – 7 Aralık
Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
Küratör : Mehmet Lütfi Şen

YAZININ VARLIK HALİ
Sanat eserleri doğdukları zamanın ve coğrafyanın izini taşırlar. Bununla kalmazlar ait oldukları medeniyetin insanlık tarihi içinde aldığı yolu da aydınlatırlar. Bir medeniyete ait eserleri kronolojik olarak sıralamak, o medeniyetin tarih içindeki yolculuğuna ilişkin hatırı sayılır bir veri elde etmek demektir. Bir çağda yaratılmış sanat, o çağın ritmine uygun olduğu kadar, eklemlendiği geleneğin de karakteristiğini içinde barındırır. Sanatta gelenekten söz etmek, eskiye ait olanı değil, zamanın imbiğinden süzülerek gelen birikimden doğan yeniden dem vurmaktır. Yeni yoksa devam eden gelenek de yoktur. Sanat eseri yenidir biriciktir daha önce tanığı olmadığımız bir deneyimdir.
Sizlere sunduğumuz “Nokta Hali” sergisi bizim medeniyetimizin zirveye taşıdığı hat sanatımızın birikimlerinden ilham almış bir projedir. Soyut biçimlerden oluşan harfler önce alfabeleri sonrasında yan yana gelerek kelimeleri, yani o dili konuşan insanlar için anlamı oluştururlar. Varlıkları temsil ederler. Ama bu harfler ve kelimeler şiir ve hat gibi bir sanatın yapıtaşları olduğunda, varlığı temsil etmenin ötesine geçip, kendileri birer varlığa dönüşür. Sanatçı harflere kazandırdığı yeni anatomi ile yarattığı istifle anlamı iletmenin ötesine geçmeli ve içimizde daha önce yasamadığımız bir estetik heyecanı inşa etmelidir. Hattat Gülnihal Mamat’ın eserleriyle yıllar önce bir karma sergide karşılaştığımda, yepyeni bir sanat eseriyle buluşmanın deneyimini yaşadım. O günkü deneyim şu anda sizlere sunduğumuz bu kişisel serginin temellerini attı. Bu sergide daha çok Mamat’ın yürüdüğü sanatsal yolun kısa bir retrospektifini sunmayı amaçlıyoruz. Umuyorum daha sonrasında Gülnihal Mamat’ın eğitimci yanının da yansıdığı, atölyesinin özgün temalarla hazırlanmış projelerinde de buluşacağız.
Ben sizlere “Nokta Hali” sergisini takdim ederken, dostum Hattat Gülnihal Mamat’a, yetkin kritik yazısını kaleme alan Sayın Betül Bilgin’e, projenin sizlere ulaşmasının imkânlarını hazırlayan ve ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a ve emeği geçen arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
Mehmet Lütfi ŞEN

Gülnihal MAMAT
1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1997–2008 yılları arasında Betül Bilgin’den Hat (Kûfi, Rik’a, Sülüs, Nesih), Tezhip ve Minyatür dersleri aldı. 2008–2011 yılları arasında Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Hat ve Tezhip dersleri verdi.
2008 yılında Fuat Başar ile Sülüs meşk etmeye başlayıp, 2011 yılından itibaren Fuat Başar’ın öğrencisi Gür- kan Pehlivan ile eğitimine devam etti.
2008–2014 yılları arasında Orhan Dağlı’nın Tezhip atölyesine katıldı.
Sanatçı, birikimlerini özellikle Kûfi ve hat tasarımları üzerine kullanmakta olup, yurt içinde birçok karma ser- gilere katıldı.
2014 yılında Edirne Valiliği sponsorluğunda ‘Edirne’nin Yıldızları’ ismini verdiği ilk kişisel sergisini açtıktan sonra aynı sergiyi Ensar Vakfı bünyesindeki İstanbul Tasarım Merkezi’nde ‘Özgün Hat Sergisi’ ismi ile ikinci kez açtı.
2014 yılından itibaren Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi’nde Özgün Hat Atölyesi’nin koordinatörlüğünü yapmaya ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.