Serkan Yüksel
‘Uykudan Önce / Before Falling Asleep’
O8 – 31.1O.2O15
Açılış / Opening: O8.1O.2O15 | 18:OO

Serkan Yüksel’in Uykudan Önce başlıklı solo sergisi, güncel politik eleştiri dilini, titiz bir teknikle birleştiriyor. Sanatçı, açık politik tavrını, hazır nesne olarak kullandığı eril belgeler üzerine tığ gibi işliyor. Katman katman açtığı belleğin içinden; katilleri, avcıları, kurbanları olduğu kadar geleceğin kahramanlarını da söküp çıkarıyor. “Uykudan önce” anlatılan masalların, uyanışın sivri dilli ütopyaları olabileceğini gösteriyor bize. Hatırlamak, gayri-meşru yaşamları kurtarmak ve derin uykudan yeni masallara uyanmak için.

The solo exhibition of Serkan Yüksel, Before Falling Asleep, combines the critique of today’s political language with a scrupulous technique. The artist processes his open political attitude on masculine documentations that are used on ready-made objects. Between layers of unraveled memory he rips out the heroes of the future as well as murderers, hunters and victims. Before Falling Asleep shows us that the stories told can become the awakening of sharp utopias. To remember is to save illegitimate lives and to wake up to new stories.

Adres / Address :
Akaretler, Şair Nedim Caddesi No:25A
Tel : 0 (212) 245 79 75 / 248 81 49