Özgür Demirci “Katl-i Nefs” isimli sergisiyle 19 Ocak’ta

Galeri/Miz’de

Galeri/Miz, eserlerinde daha çok geleneksel Türk resim sanatının karakterini belirleyen öğelerden

yararlanan, çağdaş sanatın öne çıkan isimlerinden biri olan genç sanatçı Özgür Demirci’nin yeni

sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 19 Ocak 2015 – 14 Şubat 2016 tarihleri arasında

Galeri/Miz’de görülebilir.

Eserlerinde daha çok geleneksel Türk resim sanatının karakterini belirleyen Özgür Demirci, bezeme,

motif ve süslemelerden yaralanıyor. Bu motifleri modern biçim ve öğeleri süsleyecek şekilde kullanan

sanatçı yeni ve farklı modern bir üslup yaratmaya çalışıyor. Zaman zaman doğu mistisizmini temsil

eden ve Türk sanatçıları tarafından görmezden gelinen yaşadığımız coğrafyanın kültürel kodları,

kadim minyatür sanatı, çalışmaların konusunu oluşturabiliyor. Geçmişin temsiliyetini resimlerine imge

ve renklerle taşırken modern ve yeni bir üslup yaratma kaygısıyla hareket ediyor.

ÖZGÜR DEMİRCİ

1977 yılında Kayseri’de doğan Özgür Demirci, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden

mezun oldu. Bugüne kadar kişisel ve çeşitli karma sergilere katılan sanatçının yazıları Şehir, Yalın Ayak, Şiiri

Özlüyorum, Ada, Kül Eleştiri, Güney, Varlık, Karakalem, Bireylikler, Koridor, Lacivert, Onaltıkırkbeş, Şair Çıkmazı

dergilerinde yayınlandı. Demirci çalışmalarını Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmektedir.

GALERİ/MİZ

Çağdaş sanat için bir platform olma hedefiyle açılan Galeri/Miz, 19 Ekim 2011 tarihinde İstanbul

Teşvikiye’de açıldı. Çağdaş Türk sanatının yanı sıra uluslararası sanatı da sergilemeyi mekân politikası

olarak belirleyen Galeri/Miz, yerleşik sanatçılar için olduğu kadar genç sanatçılar için de bir mekân olma

özelliği taşıyor.

Çağdaş ve modern sanatı sergilemenin dışında alanlarında seçkin konukların katıldığı söyleşi programları

ve güncel sanat konularında hazırladığı seminer programlarıyla İstanbul kültür ortamında yerini alıyor.

Galeri/Miz, tüm kültür kurumlarıyla işbirliğine açık olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyor.

Hüsrev Gerede Caddesi Deniz Apt. 64 Teşvikiye, 34365 İstanbul

info@galerimiz.com

www.galerimiz.com

https://www.facebook.com/mizgaleri