AYDIN AYAN
MSGSÜ TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
45. SANAT YILI “SIR VE BÜYÜLÜ GERÇEK” RESİM SERGİSİ
BASIN BİLDİRİSİ

Uzun süredir İstanbul’da sergi açmayan usta ressam Aydın Ayan “SIR VE BÜYÜLÜ GERÇEK” konulu 45. Sanat Yılı Sergisi 7 Nisan-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi “Beş Kubbe Salonu”nda yer alacaktır.
Ayan’ın sergisinde, 2007 öncesine ait az sayıda yapıtına ve 2007 sonrası, büyük boyutlu 100’ü aşkın tuval resmine yer verilecektir.
Sergi nedeniyle “AYDIN AYAN ‘SIR VE BÜYÜLÜ GERÇEK’” başlıklı kapsamlı bir sergi kitabı da yayınlanacaktır.
Sergideki resimler, “İnsanın Doğaya Ettiğidir”, “İnsanın Hayvana Ettiğidir”, “İnsanın İnsana Ettiğidir” ana başlıkları altında toplanabilecek doğa, yaşam, insan merkezli figüratif bir yaklaşımın ürünleridir.

Bu temel izleklerde Ayan, bazen gerçeğin peşinden gider, bazen protest nitelikli bir resimle baş kaldırır, bazen bir sır perdesinin arkasından sızan bir ışık gibi simgesel işler yapar, bazen felsefi bir söylemin peşine takılır, bazen en yalın biçimiyle doğaya yönelir, bazen tarih-tarif resimlerinde yaptığı gibi çok katmanlı estetik bir düşünsel yaratış süreci içine girer, “Sır” ile “Büyülü Gerçek” arasında tutkuyla dolanır durur.
Sanatçıyı, “sırtındaki kaya”yı tepeye taşımaya çalışan bir “Sisyphos” olarak niteleyen Ayan’ın sanatı için Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi “Resimlerinde gerçekçi bir figür yorumuyla çağdaş ve etkili bir anlatım görüldü”, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi “…hemen her resminde insanı ele alır. Bu ele alış her kez doğrudan insanı resmetmek biçiminde olmasa bile anlattığı gene insandır,” Time Out, London’s Weekly Guide ise “Türk sanatçısı Aydın Ayan’ın totaliter rejimlerin baskısını irdeleyen figüratif yağlıboya ve baskı resimleri..” yorumunu yapılır.
• Aydın Ayan, 1953 yılında doğdu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde öğrenim gördü (1972-1977). Bitirdiği Bölümde 1979’da Asistan, 1990’da Doçent, 1998’de Profesör oldu. British Council bursu ile İngiltere’de(1986-1987), Eisenhower Exchange Fellowship ile ABD’de inceleme, araştırma ve sanatsal çalışmalar yaptı.
• Yurtiçi ve yurtdışında 40’a yakın kişisel sergi açtı ve üçyüzü aşkın karma sergiye katıldı.
• İlki şiir dalında (1971), sonuncusu Moskova İmparatorluk Sanat Akademisi Onursal Üyelik “Sanata Katkı” Ödülü(2013) olmak üzere toplam on dokuz ödül sahibidir.
• Ayan’ın yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müzeler ile özel ve tüzel kurum koleksiyonlarında yapıtları yer almaktadır
• Ayan, eğiticilik yaşamı boyunca kurumunda, Resim Bölümü başkanlığı, Rektör Yardımcılığı, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğü gibi görevler yapmıştır.
• Ayan’ın sanatına ilişkin yazılmış ve yayımlanmış çeşitli kitapların yanında kendi yazdığı ya da editörlüklerini yaptığı altı kitap bulunmaktadır.
• Ayan hakkında, metnini Ahmet Oktay’ın yazdığı “Aydın Ayan”, metnini Kıymet Giray’ın yazmış olduğu “Aydın Ayan” ve editörlüğünü sanatçının kendisinin yaptığı, çok sayıda sanatçı ve sanat yazarının metinlerinden oluşturulmuş “Aydın Ayan ‘Sisyphos’un Direnci” başlıklı yayınlanmış, kapsamlı kitaplar bulunmaktadır.
• Ayan MSGSÜ’deki eğiticilik görevinin yanında sanatsal çalışmalarını İstanbul ve Şile’deki atölyelerinde sürdürmektedir.