Sanatçı Feyza ilkyaz’ın mit-masal-düş döngüsü serisinin devamı niteliğinde olan “Uykusuza Masallar” adlı sergisi, masal ve mitoloji tarihinden yola çıkarak oluşturduğu 13 farklı çalışmadan oluşuyor.

Sanatçının kendi resim dilinin düşselliği ile mit ve masalların gerçeküstü doğası arasında kurulan kışkırtıcı köprü, onun yapıtlarındaki boyasal itiş kakışın yeşerttiği dinamizmin ana yakıtını oluştururken, öykülerin can verdiği bu yaşamsal döngü, edebî metinlerden okuyucusuna akan fantastik çözümlemeler önerir. İlkyaz’ın fırçasının savurduğu hayaller, tıpkı “Sevdalı Bulut’ta derviş üfledikçe neyinden havaya fırlayan dağlar, denizler, yollar gibi fırlar yerlerinden. Onun yarattığı imgeler, bilinçaltının bedenleşen deneyimleriyle, zihinsel dalgalanmaların kurduğu tinsel ve gerçeküstü âlemleri görsel bir serüvenle cisimleştirir.

Sanatçının pentürel dokunun yönettiği geleneksel bir anlayışla yaratığı kendine özgü mekan ve karakterlerinin yüzey üzerindeki hiyerarşik yer değişimi, onun resminin özne, yüklem ve tümlecini karşılayan görsel gramerini oluşturur. Referanslarını aldığı metinlerin sembolik bağlamı, insanoğlununun gerçeküstü alemlere sığınma güdüsünü, masal-mit-düş üçleminde birbirine yapıştırarak sonsuz olana taşır.
Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini Ankara’da tamamlayan, yurt içi ve yurt dışı çok sayıda etkinliğe katılmış olan sanatçının 6. kişisel sergisi olan “Uykusuza Masallar”, edebi metinlerden okuyucusuna akan fantastik görsel çözümlemeler önermekte. Detay sanat galerisinde yer alan sergi, 7-22 nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak.