Arik Levy
“Varoluş Kavşağı”
PİLEVNELİ Dolapdere
28 Mart – 4 Mayıs 2019
Açılış: 28 Mart 2019 Perşembe I 18:00 – 21:00 


2019 yılının ilkbaharında açılacak Moskova Hermitage Çağdaş Sanatlar Müzesi (HMCM) için dünyada en büyük heykellerden birini yapan sanatçı Arik Levy İstanbul’da!

28 Mart – 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında, dünyaca ünlü multi-disipliner sanatçı Arik Levy’nin“Varoluş Kavşağı” başlıklı, Türkiye’deki en kapsamlı kişisel sergisi PİLEVNELİ Dolapdere’de. 

Galerinin beş katına yayılacak  olan sergi Arik Levy’nin heykelleri, duvar heykelleri, çizimleri ve resimlerinden oluşuyor. Arik Levy, her katı bir başlık altında ele alıyor: Tarih Öncesi, Evrim, Yeniden Oluşum, İllüzyon ve Bağımlılık.

Tarih Öncesi
Figüratif kaya / mineral / kriptonit, tamamen bir ahenk ve dengeye ulaşana kadar çıkarma işlemi ile mükemmelleştirilmiştir. Öyle bir noktaya ulaşır ki- artık hiçbir şey çıkarılamaz ya da eklenemez. Kullanılan her malzeme ve yapılan her rötuş bu duruma yeni bir katman ekler; böylece etrafındakiler emme, yansıtma ve aksettirme yoluyla farklı yüzeylerle ilişkiye girer. 
Tarih Öncesi dönemin yer aldığı kat, “ilkel” ancak sofistike bir formu olan “kayanın” tavır, duygular, figüratif niyetler, kompozisyon ve sosyal yansımalar gibi oluşumları tarif eden dönüşümlerinin izini sürer. 

Evrim
Mental ve biçimsel bir durumdan diğerine geçiş aşamasıdır. Bu, Arik Levy’nin tüm işlerinin konularında, meselelerinde ve yansımalarında yer alır. Kayalar bir değişim dinamiği içindeyken, yüzeyler birbirlerinden ayrılmakta ya da birleşmektedir. Tıpkı insanların yeni bir yapı oluşturmak için  vatanlarından, ailelerinden ve kültürel kimliklerinden yani esas formlarından ayrılmaları gibi…  
Bu hareket yeni bir toplum ve  yeni genler oluşturur ve  böylece evrim yolculuğumuzda  rol alırlar. Yüzey Oluşumu, hacimli bir mineralden hareket halindeki ince bir figüratif özelliğe geçiştir.

Yeniden Oluşum
Duyguların ve fiziksel özelliklerin birleştiği ve çoğaldığı, insanoğlunun şefkatini ve ilgisini içeren “genetik yakınlık”a atıfta bulunur.
İki, üç ya da daha fazla canlı ya da hayali “Log/kütük” kasıtlı olarak bükülüp birleştirildikten sonra bir araya gelir. Sanatçı “insanların doğaya çok fazla zarar verdiklerini” iddia ederek bu süreci “doğayı düzeltmek” olarak adlandırır. Bu yıkımı da bir çeşit bir araya geliş ile sonuçlanan minik ama nazik bir hareketle düzeltmeyi amaçlar. 

İllüzyon
Gizem ve mistisizm alemleri arasında bir yerde bulunan hayaletler, fiziksel hareketlerimizle etkileşime giren dinamik ve kinetik bir form oluşturmak için merkeze bağlı kaburgalarındaki görünmez bağ ile dış güçler tarafından şekillendirilen biçimsiz ve bilinmeyen figürlerdir. Arik Levy bu yaratıcı süreç boyunca neredeyse adeta gözleri kapalı bir halde çalıştığını ve hayaletlere benzeyen figürler oluşturduğunun altını çizer. Bu figürlerin tıpkı hayaletler gibi bilinmeyen bir doğası vardır ve tıpkı hayaletler gibi bitki ve mercan resifleri gibi büyürler. 

Bağımlılık
Yaptığımız her bir hareket başka bir faktöre bağlıdır. Zemin tuttuğu ve yerçekimi aşağı çektiği için düşmeden ayakta  kalmayı başarırız; biri bize karşı bir eylemde bulunduğunda biz de cevaben bir tepki gösteririz. 
Duvar bir tabloyu, aşk ise insanları bir arada tutar;  benzin motoru çalıştırır, gıda vücudu besler…  
Aynı şekilde ilişkilerin kaderi  onu yaşayan iki insana bağlıdır, ancak onları bir arada tutan görünmez bağın ne kadar süreceğini kimse bilemez. Bağımlılık bizi geri planda tutan bir kavram olarak anlaşıldığında gerginlik, heyecan hatta endişe duyguları hakimdir. Ancak bağımlılığı durumumuzu güçlendiren ve diğer boyutlara özgürlük katan bir kavram olarak anlarsak  kendimizi güvende ve  sakin hissederiz. 

•••

Arik Levy
“Intersection of Existence”
PİLEVNELİ Dolapdere
28 March – 4 May 2019
Vernissage: 28 March, 2019 Thursday I 18:00 – 21:00


Arik Levy, preparing one of the largest public sculptures in the world to be installed in front of the future Hermitage Contemporary Moscow which will open in Spring 2019 is in Istanbul!

PİLEVNELİ Gallery is preparing to host world-renowned multidisciplinary artist Arik Levy’s most comprehensive solo exhibition in Turkey titled “Intersection of Existence” between March 28 – May 4, 2019 at PİLEVNELİ Dolapdere.

The exhibition which consists of sculptures, wall sculptures, drawings and paintings can be seen over five floors of the gallery. Each floor of the gallery corresponds to a conceptual title:Prehistory, Evolution, Reformation, Illusion and Dependence.

Prehistory
The emblematic rock / mineral / kryptonite / perfected by subtraction until it reaches a point of complete balance and harmony. A point where nothing can further be taken off or added on. Each material and finish up adds a new skin to this statement, where the surroundings interact on the various surfaces in different ways; absorbing, projecting as well as reflecting…
The Prehistory floor traces the transition from the “primitive” yet sophisticated form of the “rock”,  to formations that describe attitude, feelings, figurative intentions, composition and social reflections.

Evolution

This is a phase of transition from one state of mind and form, to another.
It takes place in all subjects, matters and reflections of the artist’s work. The rocks are in a dynamic of change and the facets are detaching or getting in fusion with one another. They detach from the master formation to form a new composition, just like people who detach from their families, cultural identities and countries to join a different ones. This action regenerates into a new society, new genetics and takes part in our evolution. Facet formation is the transition from a bulky mineral to a slim figurative feature in motion.

Reformation

This is referring to “genetic intimacy”, a non-place where feelings and physical characters are in fusion and give birth, in this particular instance it  involves human compassion and attention.
Two, three or more living or imaginary Logs get together after being warped and joined intentionally. The artist refers to this process as “fixing nature” claiming that “humans destroy a lot.” Levy aims to restore this destruction by a small, but rather tender act which results in some sort of unification.  

Illusion

In between mystery and mysticism, Ghosts are amorphous unknown figures formed by exterior forces that take shape through the invisible connection of their ribs, eccentrically linked to a center, to create a dynamic, kinetic form that interacts with our physical movement. The artist  explains he worked eyes half shut during this creative process and he created figures which resemble ghosts. Like ghosts, the figures own an unknown nature and just like ghosts they grow like vegetables and coral reefs.

Dependence

Every single action that we take depends on some other factor.
We can remain standing up and not fall as the ground holds us and gravity pulls us. We react to someone as they act upon us. A wall holds a painting, love holds people, fuel works the motor, food nourishes the body…
Similarly relationships depend on people involved but no one can really know how long the invisible string will keep them together. There is tension and excitement, maybe even anxiety when the idea of dependence is understood as something that holds us back. But instead when we see dependence as something that facilitates our position and gives freedom to other dimensions, we feel supported, secure and calm.