x-ist hem genç hem de orta kuşak çağdaş sanatçıların evrensel fikre dayalı eser üretimini desteklemek amacıyla 2004’te kurulmuş bir galeridir.

x-ist evrensel çağdaş sanatın yarınına kucak açar. Keşfetmeye değer yetenekleri uluslararası kriterlerle değerlendirerek onların dünya çapında görünürlüğünü ve yükselişini hedefler.

x-ist sanatçıları kurumun çalışanları değil, sahipleridir. Kurum, onların zamana ve uzama bağlı olmaksızın fikir ve önerilerini değerlendirerek yapıya olan pozitif katkılarını sürekli kılmayı amaçlar.

x-ist ideolojilere değil ideallere inanır. İyi sanatsal üretimin zaman içinde idealist bir beyan olarak kimlik kazanacağını bilir ve buna saygı gösterir.

x-ist yapısı gereği ne elitist ne de popülisttir. Sanatın kendisi dışında taraf değildir, özel bir sınıfa hitap etmez, eşitlikçidir, sanatın toplumsal aidiyetini savunur.

x-ist risk alır, risk almaya teşvik eder. Yapıyı sorgulamayan, kolaya kaçan üretimin yanısıra, saf materyalist zihniyeti de reddeder.

x-ist iyi fikirle iyi uygulamanın ayrılmaz bütünlüğünü, buna bağlı olarak doğru üretim için içerikle bağlam ilişkisinin de doğru kurgulanması gerektiğini savunur.

x-ist statükoculuğu reddeder, yaratıcı devinimi destekler. Simulatif olmayan, sağlıklı bir öğrenme sürecinin ancak yapının kendi içsel dinamiklerinden beslenerek evrileceğini öngörür.

x-ist tek kişi hegemonyasına değil takım çalışmasına inanır. Yapının temeltaşı olan kurum çalışanlarını motive edecek her türlü fikir üretimini destekler, tartışır ve uygular.