SEÇİL BÜYÜKKAN “YENİ BİR GÜNÜN ANISI / MEMORY OF A NEW DAY”

sanatmekanzaman #sanat #art #sergi

22.02.2019 – 29.03.2019 @martchartproject
İnsan ve Doğanın Varlığında Beliren Derin Bir Çukur:“Yeni Bir Günün Anısı”
                                                                                                  “… Her düşünce bir saklantı, her sözcük bir maske”*
MARTCH Art Project 22 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında Seçil Büyükkan’ın ” Yeni Bir Günün Anısı” başlığını taşıyan ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 


“Soyut geometrik formlarla organik formların kaynaştığı, dipsiz uçurumların huzurlu peyzajlara, derin yarıkların dingin sığınaklara dönüştüğü “Yeni Bir Günün Anısı”, Seçil Büyükkan’ın son dönem üretimlerini yaşam, ölüm, doğa ve insan olgularına yönelik bir anlam araştırması olarak ortaya çıkarıyor.
Sanatçının içsel bir sağaltım, terapötik bir eylem olarak resimlerinde mekan ve zaman hakkında ipucu barındırmayan evreni, tuval yüzeyinden izleyicinin algısına yönelik akan düşsel topoğrafyalar sunuyor. 
Doğum kavramını şiirsel bir evren görüntüsü içerisinde, matriarkal dönemi anımsatan dişil formlar aracılığıyla araştıran Büyükkan’ın, duyulur dünyadan düşünülür dünyaya aktardığı uzamlarında izlenen dipsiz uçurumlar, insan ve doğanın karanlık ve bilinmez derinliklerine, boşlukla dolu bir varlığa işaret ediyor. Bu varlık, aynı anda hem iyileştirici, sağaltıcı, merhametli ve doğurgan hem de bozguncu, yıkıcı, acımasız ve ölümcül olan insan ve doğanın diyalektik ilişkinin simgesel görünürlüğünün ifadesi olarak okunabilir.”